Bakgrund

Trafikeniskolan.se är ett samarbetsprojekt mellan NTF och Trafikförsäkringsföreningen. Den nuvarande sajten är en fortsättning på den "gamla" trafikeniskolan.se.

Före 2010 drevs trafikeniskolan.se av Stockholm, Göteborg och Malmö. Ett mycket stort arbete har lagts ner på sajten av dessa tre kommuner, både i uppbyggnad av sajten och insamlandet av material. Allt material från den gamla trafikeniskolan.se har NTF fått gratis av dessa tre kommuner, vilket NTF är otroligt tacksam över.
Utöver detta har NTF fått material till skolan framtaget av Trivector.