Därför har vi tagit fram trafikeniskolan.se

Det kunskapsövergripande ämnesområdet Trafik har blivit allt mer eftersatt i skolan under de senaste åren. En anledning kan vara att pedagogerna saknar material och kunskap. Trafikeniskolan är tänkt att fungera som stöd till pedagoger i grundskolan, för att underlätta arbetet med trafik.

Trafikeniskolan.se är en sajt som pedagoger kan använda som faktabank och inspirationskälla för den delen av undervisningen som på ett eller annat sätt innefattar trafik.

Trafik är ett viktigt ämne, bland annat inskrivet i Läroplanen 2011.

Här nedan kan du hitta en slutrapport från arbetet med Trafikeniskolan.se under åren 2014-2016, där finns även resultat från den utvärdering som gjordes 2016.

Har du funderingar på hemsidan, förslag på förbättringar eller material och exempel som du vill dela med dig av? Klicka dig vidare till Kontakt. Vi tar tacksamt emot allt, stort som smått.