Nationellt samarbete

Ett gemensamt stöd till skolans arbete med trafik

Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting har bildat en samarbetsgrupp med myndigheter och aktörer inom trafikområdet för att kunna ge ett gemensamt stöd till grundskolans arbete med trafikfrågor. Denna samarbetsgrupp består av Trafikverket, Skolverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Rikspolisstyrelsen och NTF. Ladda ner den gemensamma foldern här till höger!

Tidigare har det inte funnits en gemensam grundsyn för hur trafikfrågor bör behandlas i skolan. Olika myndigheter och aktörer har haft olika fokus och inriktning. Med ett gemensamt stöd till skolans arbete med trafik finns det goda förutsättningar för att stödet blir till nytta för skolan, dess ledning och pedagoger.

Undersökningar visar att det finns ett behov av stöd till skolan. Mot denna bakgrund vill samarbetsgruppen stödja skolan att arbeta med trafikfrågor som en del i lärandet för hållbar utveckling.