Varför jobba med trafik i skolan?

I dag vet vi hur vi ska göra trafikmiljön säker, men nu handlar det om hur vi beter oss i trafiken och vilka attityder som formar oss som trafikanter. Därför är det viktigt att jobba, undersöka, diskutera trafik i skolan där alla går under många år. Trafik ska finnas med både som en integrerad del i skolarbetet och även som egna delar i några kurser.