Bloggen

| Undervisning

Varför jobba med trafik i skolan?

I dag vet vi hur vi ska göra trafikmiljön säker, men det räcker inte. Alla som rör sig i trafiken behöver veta hur man beter sig säkert och visar hänsyn till andra. Därför är det viktigt att jobba, undersöka och diskutera trafik i skolan där alla går under många år. Trafik ska finnas med både som en integrerad del i skolarbetet och även som egna delar i några kurser.

  • Trafik innefattar så många ämnen, det är ämnesöverskridande och passar därmed bra i undervisningen.
  • Eleverna själva kan vara med och påverka undervisningen, ett elevcentrerat lärande.
  • Barnen och ungdomarna är inte tillräckligt trafikmedvetna.
  • Trafik är ett ämne som ligger nära vardagen och det finns alltid aktuella händelser och exempel - ofta i skolans närhet - att använda sig av.

Trafiksäkerheten i Sverige blir allt bättre, men ditt engagemang som lärare är fortfarande mycket betydelsefullt för framtiden!

Många pedagoger vill ha inspiration och material för att kunna känna sig trygga med att jobba med trafik i skolan, därför finns Trafikeniskolan.

 

Under Lektionsförslag hittar du förslag på lektioner för olika årskurser kopplade till olika ämnen. Ytterligare förslag publiceras varje år.

Under Trafik i läroplanen hittar du förslag på vilka teman/områden som du kan arbeta med i olika årskurser och hur de är kopplade till läroplanen.

Avsnittet Föräldrar vänder sig både direkt till föräldrar, men även till dig som lärare när du ska involvera föräldrarna och/eller kommunicera med dem kring trafik.

Under För elever samlar vi quizar och arbetsuppgifter som eleverna kan arbeta med på egen hand.