Föräldrar är viktiga

Det är otroligt viktigt att involvera föräldrarna i skolarbetet - inte minst i arbetet kring trafik och trafiksäkerhet.

På dessa sidor kan du som lärare får tips på hur du kan prata med föräldrar kring trafik och trafiksäkerhet. Du som lärare har ansvaret för att kursplaner följs och att du tar upp trafik där så passar. Men mängdträningen i trafiken, familjens förhållningssätt till hållbara transporter, hur barnen tar sig till skola med mera kan aldrig vara skolans ansvar utan föräldrarnas.

Du som förälder har förstås ett mycket stort ansvar för att minimera ditt barns risker i trafiken - från att välja rätt bilbarnstol till att tjata om användandet av cykelhjälm och att prata med tonåringen om risker i trafiken. Här kan du få tips och råd!