Film om cykling

En viktig fråga att diskutera mellan skolan och föräldrar kan vara hur barn ska ta sig till skolan på ett säkert sätt. Från och med årskurs fyra eller fem är det vanligt att skolan tidigast rekommenderar att cykla till skolan. Trafiksäkerhetsforskare och NTF rekommenderar att barn inte cyklar i trafikerade miljöer förrän vid 11-12-årsåldern.

På höstens föräldramöten kan det därför vara en god idé att lyfta denna problematik. Resonera kring barnens mognad och den egna närmiljön runt skolan; t ex finns det cykelbanor ända fram till skolan, är korsningarna och passagerna säkra osv.
Ett sätt att inleda diskussionen kan vara att visa den nya filmen Barn på cykel (13 minuter).
OBS! I filmen är det några barn som har hjälmen långt bak i nacken, vilket förstås inte är rätt. Hjälmen ska sitta rakt på huvudet, i höjd med ögonbrynen. För barn upp till 7-8 år rekommenderas en hjälmen som har ett grönt spänne som kan lösa ut om barnet skulle fastna. Spännet är alltid grönt och kan inte bytas ut, utan måste finnas på hjälmen från början.

Se filmen