10-12 år

Cykla eller inte cykla?
Många skolor har en regel som säger att eleverna får cykla till skolan från årskurs 4. Om du ska låta ditt barn göra det beror framför allt på hur vägen till skolan eller skolskjutsen ser ut, men också hur ditt barn är.

Om det är cykelbana hela vägen är det en bra idé att låta barnet cykla. Om trafiken är starkt begränsad och i låg hastighet kanske barnet kan cykla, men fundera en gång extra! Kanske kan man börja med att låta barnet cykla en del av vägen? Viktigt är också att barnet cyklat mycket innan, tillsammans med dig som förälder eller någon annan vuxen.

Trafikolyckor med barn sker oftare på fritiden än på väg till skolan, troligen för att vi vuxna pratar mycket om skolvägen. Fundera också på hur ditt barn tar sig till fotbollsplanen, lekplatsen, kompisar mm. Är vägen säker? Är det OK att cykla eller är det bättre att gå?

Cykelhjälm förstås
Självklart ska ditt barn använda cykelhjälm! Både för att det är lag och för att det skyddar barnets hjärna vid en olycka. Det är viktigt att du som förälder kräver att barnet alltid använder cykelhjälm, men det underlättar betydligt om du föregår med gott exempel!

Reflexer när det mörknar
Kom ihåg reflexerna så fort det börjar mörkna på eftermiddagar och morgnar. Reflexerna behövs både i stan och på landet. Så fort höst- och vinterjackan plockas fram är det klokt att ta fram en reflex eller två och lägga i fickorna. Tänk på att reflexer även behövs av vuxna!