Manual för cykeldag

Kopplat till ämne/kursplan

SAMHÄLLSKUNSKAP, IDROTT OCH HÄLSA, FYSIK

 • Samhällsorienterande ämnen – Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
 • Idrott och hälsa – Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
 • Fysik – Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

 

Inledning

Det är bra att cykla för cykling ger kondition, balans och förfinad motorik. Det stärker skelettet och är ett snabbt, smidigt och billigt sätt att ta sig fram. Och det ger oss en frihetskänsla. Det är kort sagt nyttigt att cykla. Många barn cyklar varje dag. Men för att barn ska kunna cykla på ett säkert och utvecklande sätt, behövs bra trafikmiljöer, rätt utrustning och kunskaper om när man är mogen att själv bege sig ut i trafiken. Barns biologiska förutsättningar gör att de inte är trafikmogna för att cykla i intensiva trafikmiljöer förrän vid 11-12 års ålder. De har t ex svårt att bedöma avstånd och hastigheter. Vidvinkelseendet är inte färdigutvecklat förrän vid cirka 12 års ålder, så mycket kan hända under tiden de bara vrider på huvudet. I säkra trafikmiljöer kan de cykla på egen hand i lägre ålder. En cykeldag är en bra start eller avslut på ett längre temaarbete om trafik, trafiksäkerhet, hälsa och miljö. Använd gärna någon av de lektionsförslag som finns kring cykling. På en cykeldag får eleverna både teoretiska kunskaper och får praktiskt prova på att cykla.

Genomförande i korthet

1. Teoretisk lektion – Genomförs i klassrum innan man går vidare till 4-6 med talmanus.

2. Cykelhjälm – Hur sitter elevens hjälm på plats? Kan ingå i den teoretiska delen eller som egen station utomhus.

3. Säker cykel – Hur ser en säker cykel ut? Stationen genomförs utomhus. Eleverna besiktar sina egna cyklar.

4. Teknikbanor – Nio teknikbanor, där man förslagsvis väljer fem banor. Varje station beskrivs utförligare längre ner i texten.

 

 

Övrig information

(Klicka på bilderna för att läsa mer.)

System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at ASP._Page_Views_Partials_Grid_Editors_DocTypeGridEditor_dynImageGrid_cshtml.Execute() in C:\inetpub\ntf2019\Views\Partials\Grid\Editors\DocTypeGridEditor\dynImageGrid.cshtml:line 32
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedContent content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_doctypegrideditor_cshtml.Execute() in C:\inetpub\ntf2019\app_plugins\doctypegrideditor\render\doctypegrideditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in C:\inetpub\ntf2019\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 20

Station 1: teoretisk lektion

Tidsåtgång: Beräkna cirka 40-50 minuters lektion. Bildspelet ”Cykeldag för årkurs 4-6” med tillhörande manus. Bildspelet innehåller information om lagar, regler och skyltar som är aktuella för cyklister.

Station 2: cykelhjälm

Hur sitter elevens hjälm på plats. Tidsåtgång: Beräkna cirka 15-20 min för en grupp på tio barn. Gå igenom med eleverna hur en cykelhjälm ska vara rätt placerad på huvudet. Det gäller att den sitter stadigt på huvudet och inte kan glida undan ifall man cyklar omkull och slår huvudet i marken. Hjälp eleverna att kolla deras hjälmar. Cykelhjälmen ska sitta som på bilden.

Det är viktigt att:

Cykelhjälmen inte är för stor, den ska sitta stadigt på huvudet.

Cykelhjälmen ska täcka hela pannan och täcka bakhuvudet.

Hakbandet ska vara spänt, ca två fingrar mellan hakan och hakbandet.

Spännena till justeringsremmarna ska sitta precis under örsnibben. (se bild)

Information om cykelhjälmen

Cykelhjälmen räddar många liv och för barn upp till 15 år är det lag på att använda cykelhjälm. Viktigt dock att även vuxna använder hjälm, oavsett lag eller inte. Cykelhjälmen ska vara CE märkt.

För dig som väljer att prata cykelhjälm med hjälp av minihjälmen:

Syftet med minihjälmen är att på ett uppseendeväckande sätt demonstrera nyttan av att använda cykelhjälm. Minihjälmen är gjord av frigolit och genom att använda den på ett ägg kan man göra jämförelse med ett huvud i en cykelhjälm. Mini-hjälmen kan beställas från Atlas webshop (https://shop.sportatlas.se/cykelhjalmar/agghjalm). Testa först utan publik. Hjälmen förbrukas inte vid första försöket. Utöver Minihjälmen behövs för varje visning ett arbetsbord och två små plastpåsar (t ex två-liters) och två färska, okokta ägg i normalstorlek.

1. Demonstrera med ett ägg i plastpåsen, som får falla från en halvmeters höjd i bordsytan utan minihjälmen.

2. Demonstrera nu med ett ägg i minihjälmen. Visa eleverna att ägget är helt. Dra fast ägget i minihjälmen och se till att det inte stjälper ur innan det släpps. Stå upp och släpp ägg/minihjälm i bordet från halvmeters höjd.

3. Lägg sedan ägget i en plastpåse och kasta ut det till en elev för att visa att det var ett färskt ägg. Många kommer att poängtera att de trodde det var ett kokt ägg. Jämför med om cyklisten ramlar av cykeln och slår i huvudet. Huvudet symboliseras av ägget och man kan likna gulan vid hjärnan.

Station 3: säker cykel. Egen besiktning

Här passar det bra att visa en färdigutrustad, laglig cykel. Tanken är att eleven, efter lärarens genomgång av vad en säker cykel ska vara utrustad med, ska besikta sin egen cykel. Låt eleven använda den checklista som finns för att se om sin cykel är säker och laglig. Checklistan får eleverna ta hem till sina föräldrar för eventuella åtgärder.

En laglig cykel ska vara utrustad med följande:

 • Lyse fram med vitt eller gult sken, drivs antingen med batteri eller dynamo.
 • Lyse bak med rött sken, drivs antingen med batteri eller dynamo.
 • Ringklocka med en bra klang.
 • Reflexer, orangegula eller vita, i hjulen på ekrarna.
 • Reflex framåt som är vit.
 • Reflex bakåt som är röd.
 • Bromsar, helst både fotbroms och handbroms.

Information kring de olika delarna på cykeln

Att ha en ringklocka på cykeln är det lag på. Den ska finnas på cykeln för att cyklisten ska kunna uppmärksamma andra trafikanter om att man finns. Bromsar är naturligtvis viktiga för att kunna minska farten och få cykeln att stanna säkert och snabbt. Att använda bromsarna effektivt är lättare om den ena styrs med foten och den andra med handen. Har cykeln bara ett bromssystem är fotbromsen att föredra. Kedjeskyddet är dels en säkerhetsdetalj så att inte kläder trasslar in sig i kedjan, dels är det till för att skydda kläder från den oljiga kedjan. Stänkskärmar skyddar kläderna från blöta stänk från hjulen. Låset är såklart till för att förhindra stöld av cykeln.

Om man ska cykla i mörker är det lag på följande: 

 • Lyse med vitt eller gult ljus fram.
 • Lyse med rött ljus bak. Baklyktan får vara blinkande om den blinkar med minst 200 blinkningar/minut.
 • Vit reflex fram.
 • Röd reflex bak.
 • Orangegul eller vit reflex åt sidorna, gärna i hjulen

Station 4: Teknikbana

Här kan ni plocka ut de övningar som ni vill använda ur PDF-versionen av manualen. Det kan vara lagom att under en cykeldag göra 4-5 banor. Utgå ifrån elevernas färdigheter och vad som kan fungera praktiskt.

Tidsåtgång per cykelbana: 10-15 minuter/bana 5 elever/bana. 1 funktionär/vuxen per bana.

Val av plats för genomförande av cykelaktivitet: Utrymmet bör vara 30 x 20 meter. Fotbollsplan eller asfalterad yta kan passa.

Utvärdering av cykeldagen

Kom ihåg att utvärdera cykeldagen. Det kan göras på flera sätt, till exempel:

 • Låt eleverna undersöka hur klassen tar sig till skolan och om det har förändrats. Är det fler som cyklar efter cykeldagen? Om inte, varför då?
 • Intervjuundersökning bland elever, lärare eller andra vuxna: Hur tar du dig till skola/arbete? Varför har du valt detta transportmedel? Om du inte cyklar, vad hade kunnat få dig att ändra ditt transportmedel till cykel?
 • Utgå ifrån bildspelet och låt eleverna göra ett kunskapsprov kring regler och skyltar.
 • Låt eleverna göra en cykelhjälmsmätning utanför skolan. Hur många av barnen använder cykelhjälm? Hur många av de vuxna? Låt eleverna föreslå metoder för ökad cykelhjälmsanvändning.
 • Låt eleverna sammanfatta vad de har lärt sig under cykeldagen och/eller temaarbetet.

Cykelquiz

Ett roligt sätt att runda av cykeldagen kan vara att göra ett quiz. Vi har tagit fram ett som består av sex frågor. Många av dem tas upp under den teoretiska lektionen, men titta igenom frågorna innan cykeldagen, så att du kan förbereda eleverna. Gör quizen i helklass eller låt eleverna svara individuellt. 

Quiz: Cykla säkert

Ladda ner materialet här!

 

LEKTIONSFÖRSLAG SOM PDF

 

FÖRÄLDRABREV

 

CYKELQUIZ