Moped, a-traktor, EPA-traktor och alkohol

Avsedd för åk 8-9. Tidsåtgång: cirka 40 minuter.

Kopplat till ämne/kursplan:

  • Samhällskunskap Rättigheter och rättsskipning ”Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra.”

 

Beskrivning av lektion:

Gå igenom bildspelet Moped, A-traktor, EPA-traktor och alkohol med eleverna. (Se även manus till bildspel.) Exempel på frågor att resonera kring:

  • Hur många i klassen kör moped respektive A-traktor?
  • Är det fler killar än tjejer som kör moped? Varför?
  • Hur använder man sitt fordon – i första hand som transportmedel eller för att det är en rolig hobby, kul att köra runt? Påverkar det hur man kör?
  • Hur ser man på säkerhet i stort i klassen? Är det en fråga man alls funderar över? Pratar man trafiksäkerhet med sina föräldrar?

 

Exempel på frågor för eleverna att fördjupa sig i:

  • På vilket sätt tror du att det kan vara farligt att trimma sin moped?
  • Straffet för att köra en trimmad moped är olovlig körning. Olovlig körning blir det eftersom mopeden är att jämföra med en lätt motorcykel. Gäller det A-traktor eller EPA-traktor klassas den som en bil. Vad kan detta innebära?
  • Rattfylleri är även ett straff som kommer med i brottsregistret. Vem som helst kan göra utdrag ifrån brottsregistret och det görs ofta vid en anställning. Skulle du anställa någon som du vet blivit dömd för rattfylleri?

Skriv ut lektionsförslag

Här kan du ladda ner lektionsförslaget som PDF:

Moped, a-traktor, EPA-traktor och alkohol