HTTP-fel 404.0 - Not Found

Resursen som du letar efter har tagits bort, fått nytt namn eller är för tillfället ej tillgänglig.

Troligaste orsaker:

  • Angiven katalog eller fil finns inte på webbservern.
  • URL innehåller skrivfel.
  • En anpassad modul eller ett anpassat filter, som URLScan, begränsar åtkomsten till filen.

Åtgärder du kan prova:

  • Skapa innehållet på webbservern.
  • Granska webbläsarens URL.
  • Skapa en spårningsregel som spårar misslyckade begäranden för denna HTTP-statuskod. Klicka här om du vill ha mer information (på engelska) om hur du skapar spårningsregler för misslyckade begäranden.

Detaljerad felinformation:

Modul   IIS Web Core
Meddelande   MapRequestHandler
Hanterare   StaticFile
Felkod   0x80070002
Begärd URL   http://www.ntf.se:80/trafikeniskolan/pdf/Skånska dagbladet.pdf
Fysisk sökväg   C:\inetpub\NTFrot\trafikeniskolan\pdf\Skånska dagbladet.pdf
Inloggningsmetod   Anonym
Inloggad användare   Anonym

Mer information:

Felet orsakas av att filen eller katalogen inte finns på servern. Skapa filen eller katalogen och försök skicka begäran på nytt.

Visa mer information »