Uppsatsstipendium

För att väcka intresse för trafikundervisning bland blivande lärare delar Trafiken i skolan och NTF ut ett uppsatsstipendium. Vi delar ut 5 000 kronor till bästa uppsats på grund- eller avancerad nivå som skrivs inom ramen för grundlärarprogrammet eller ämneslärarprogrammet. Uppsatsen ska behandla trafikundervisning i grundskolan och ska omfatta minst 15 hp. Stipendiet kan delas ut till en eller flera personer.

 

Sökkriterium:

  • Uppsatsen har en tydlig koppling till trafikundervisning i grundskolan.
  • Uppsatsen är framlagd och godkänd vid en svensk högskola eller universitet efter den 15 oktober 2021.
  • Du som stipendiat godkänner att Trafiken i skolan och NTF tar del av uppsatsen, använder den för vidare spridning och publicerar den på Trafiken i skolans och NTF:s hemsida.

 

Bedömningskriterium:

  • Hur väl uppsatsen bidrar till att utveckla kunskap om och/eller metoder för trafikundervisning i grundskolan.
  • Uppsatsens kvalitet och pedagogiska upplägg.

 

Trafikundervisning i skolan
När det gäller trafikundervisning i grundskolan är det rektorn som, enligt gällande läroplan, ansvarar för att ämnesövergripande kunskapsområden som trafik integreras i undervisningens olika ämnen. I läroplanens kursplaner nämns också trafik och trafiksäkerhet på flera ställen, framför allt i ämnet Samhällskunskap. Trafikundervisningen i grundskolan ser olika ut beroende på skola, och trafikundervisningen har även förändrats under åren. Idag handlar skolans arbete om att barn ska komma till insikt om riskerna i trafiken, allt utifrån sina egna erfarenheter och mognad.

 

Ämnestips

En uppsats som kvalificerar sig att tävla skulle till exempel kunna ta upp:  

  • Trafikundervisning i Sverige genom historien
  • Barns utveckling och förutsättningar att bli säkra trafikanter, kopplat till dagens trafikundervisning
  • Utvärdering av lektionsupplägg och undervisningsmetoder, exempelvis de som finns på Trafikeniskolan.se.
  • Pedagogiska metoder för att påverka beteenden och attityder i trafiken - teori, metoder och tillämpning i undervisningen
  • Elevers förkunskaper

 

Så här ansöker du

Sista ansökningsdag för 2022 är den 30 juni.

Ansök genom att skicka din uppsats tillsammans med namn, adress och telefonnummer till: info@ntf.se

Uppsatsen ska innehålla en kort sammanfattning på svenska (abstract). Det ska även framgå vid vilken högskola/universitet den är framlagd, på vilken nivå och hur många poäng den omfattar.

 

Om Trafiken i skolan

Trafiken i skolan stöttar pedagoger i arbetet med trafik i skolan. På webbsidan trafikeniskolan.se samlas lektionsförslag, fakta och inspiration. Bakom Trafiken i skolan står organisationerna Trafikförsäkringsföreningen och NTF.