Trafik i praktiken 1-3

Trafik och trafiksäkerhet finns med på många ställen i kursplanerna. Ofta fungerar trafik och närmiljön som utmärkt temaarbete där flera kurser finns med.
Här nedan har utdrag gjorts från centralt innehåll i olika kurser för årskurs 1-3 samt förslag på vad man kan arbeta med. Längst ner på sidan finns interna länkar, externa länkar och material att ladda ner.

Idrott och hälsa
"Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad."

Att arbeta med:
Promenera i närmiljön! Ta varje tillfälle i akt att prata och diskutera om trafik och trafiksäkerhet. Låt promenaden till skogen ta lite längre tid och låt eleverna reflektera över trafiken ni är en del av.
Låt eleverna ta fram kartor över närmiljön och rita in sin skolväg. Diskutera hur de tar sig till skolan och vad de tycker om sin skolväg. Kan den förändras till det bättre? Hur ser den ut under olika delar på året?

Matematik
"Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar."

Att arbeta med:
Hur tog sig eleverna till skolan idag? Gör en enkel undersökning och titta på hur man med enkla diagram kan visa detta. Hur ser det ut i andra klasser i skolan? Jämför! Är det skillnad mellan äldre och yngre elever? Varför då?

Biologi
"Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra."
"Enkla fältstudier och observationer i närmiljön."

Att arbeta med:
Hur tar sig eleverna vanligtvis till skolan? Hur tar de sig till fritidsaktiviteter? Hur känner man sig när man gått till skolan jämfört med åkt bil? Blir man pigg av att promenera? Hur mår kroppen av att promenera? Läs gärna mer om hur man i Örnsköldsvik arbetar med att få fler barn att gå till skolan.
Hur ser närmiljön ut där skolan ligger? Där eleverna bor? Jämför! Hur kan man beskriva närmiljön? Fotografera, rita, berätta och gör en utställning!

Lektionsförslag: 
Skolans utemiljö

Samhällsorienterande ämnen
"Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt."
OBS! Viktigt att utgå ifrån elevernas ålder och mognad!
"Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror."
"Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar."

Att arbeta med:
Hur ser elevernas skolväg ut? Rita och berätta! Titta på kartor, kan alla hitta sitt hem?
Hitta skyltar utefter skolvägen - rita och ta reda på vad de betyder! Finns det skyltar som eleverna måste förstå?
Finns det farliga platser utefter vägen? Kan man välja en annan säkrare väg?
Vad är trafik? Finns det något negativt med trafik? Hur påverkas miljön? Hur påverkas miljön om man går i stället för att bli skjutsad?
Ladda gärna ner materialet från Örebro!
Lektionsförslag: 
Skolans utemiljö
Säker som cyklist inklusive Bildspel och Talmanus

Teknik
"Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid."

Att arbeta med:
Hur ser cykeln ut idag jämfört med för hundra år sedan? Jämför! Vad har blivit bättre? Har något blivit sämre?