"Fullast kör!"

Tar man alkohol eller andra droger är det ofta lätt att tappa omdömet. För en eller ett par öl gör väl inte så mycket? Eller gör det det? De flesta som kör bil, motorcykel eller moped i påverkat tillstånd har inte planerat att köra rattfulla. Men vad gör man om man missat sista bussen hem? När man inte är helt nykter gör man ibland saker man annars inte skulle gjort. Och det kan få ödesdigra konsekvenser.

Mer än var tredje ung förare som dör i trafiken är onykter

 • Hälften av de personbilsförare i åldern 15-24 år som omkommer i singelolyckor är påverkade av alkohol.
 • Var tredje mopedist som dödas är onykter.
 • En av åtta tjejer mellan 18 och 19 år åker med en alkoholpåverkad bilförare någon gång under ett år
 • Var femte manlig gymnasieelev kan tänka sig att köra rattfull, enligt en undersökning gjord vid Uppsala universitet. Lika många säger att de kan tänka sig att åka med en kamrat som har druckit tre starköl.

Attityderna till alkohol och bilkörning
I enkäter får man fram många intressanta uppgifter. Frågar man till exempel eleverna i nian om alkohol är skadligt, svarar de flesta ”ja”. Samtidigt säger knappt hälften av dem att de regelbundet eller emellanåt dricker starköl, vin eller sprit.

Att reflektera kring:

 • Hur många på vår skola dricker alkohol?
 • Hur många på vår skola kan tänka sig att köra efter att ”bara ha druckit någon öl”?
 • Hur många på vår skola kan tänka sig att bli skjutsad av någon som druckit tre öl på en kväll?
 • Varför blir man en sämre förare när man druckit?
 • Var går gränsen för att dricka och köra?
 • Får man cykla i onyktert tillstånd?
 • Vad kan det få för konsekvenser om man kör onykter?
 • Vems ansvar är det om man blir skjutsad av någon som är rattfull?
 • Vad kan man göra för att ändra attityderna till alkohol och bil-, mc- och mopedkörning?
 • Är det ok att ge alkohol eller låna ut bilen till någon som ska köra?