Narkotika gör dig farliga bakom ratten

Att vara rattfull innebär inte alltid att man druckit alkohol. Den som tagit någon drog kan också bli rattfull. Faktum är att den som är påverkad av narkotiska preparat kan vara minst lika farlig bakom ratten som den som är rattfull av alkohol.

  • Undersökningar bland skolungdomar visar att cirka 8 procent av elevernar i åk 9 har provat narkotika.
  • Under år 2018 gjordes drygt 14 000 anmälan om drograttfylleribrott i Sverige, cirka 11 500 anmälningar gjordes om rattfylleribrott.

Första gången
Det är ofta vid någon fest som de flesta för första gången kommer i kontakt med andra droger än alkohol. Oftast sker det i samband med alkohol och det är ofta någon man känner som erbjuder drogen.

Den som erbjuds en drog i tablettform vet aldrig vad den innehåller – och hur eller när den påverkar. Man kan aldrig veta hur stark en drog är! Det vet bara den som har tillverkat drogen.

Nya droger – livsfarligt från första tabletten eller blosset
”Designade” droger kan vara direkt dödliga. En tablett kan räcka för att skapa ett livslångt beroende – eller till och med för att döda. En tablett som fungerar ena gången kan, trots att den ser likadan ut, nästa gång vara kanske 100 gånger starkare. Och då är risken stor att hjärtat stannar eller att man slutar andas.
De senaste åren har flera ungdomar dött då de använt Spice, en drog som byter innehåll vilket gör det ännu svårare att veta hur farligt det är.

Utvecklingen kring droger går med rasande takt och de som skapar nya droger ligger alltid steget före dem som har till uppgift att mäta dess farlighet och märka dem.

Att reflektera kring:

  • Hur många i klassen har provat andra droger än alkohol?
  • Varför blir man en sämre förare av narkotiska preparat?
  • Kan läkemedel och mediciner räknas som droger?