Trafikförsäkring

När måste man ha en trafikförsäkring?
Alla motordrivna fordon som används i trafik ska vara trafikförsäkrade, enligt trafikskadelagen (1975:1410) och det gäller även om fordonet exempelvis är stulet, har användningsförbud, körförbud eller inte är i körbart skick. Fordonet måste ställas av för att kravet om trafikförsäkring ska sluta gälla. Trafikförsäkringen gäller alltså för t ex personbilar, bussar, motorcyklar, mopeder och fyrhjulingar/ATV, men också för fordon som traktorer och snöskotrar.

Motorfordon som inte körs i trafik utan bara inom inhägnade tränings- eller tävlingsområden, och som fraktas till och från dessa områden behöver inte ha en trafikförsäkring.

Hur fungerar trafikförsäkringen?
Om man med sitt fordon råkar skada någon annan person, ett annat fordon eller någons egendom, så får den som drabbas ersättning för skadorna genom trafikförsäkringen. Om man själv som ägare eller ens passagerare skadas, får man också ersättning genom trafikförsäkringen.

Trafikförsäkringen ersätter inte skador på ditt eget fordon. Den kan därför kompletteras med frivilliga försäkringar som ersätter fordonets ägare för t ex skador på bilen, stöld eller inbrott, s k hel- och halvförsäkringar.

Trafikförsäkring redan från första dagen
När man blir ägare till ett nytt eller begagnat motorfordon ska trafikförsäkringen tecknas från den dag fordonet tas i trafik (ställs på) eller omedelbart om fordonet redan är i trafik. Det är alltså bråttom – enligt lagen måste försäkringen börja gälla senast samma dag som man blir ägare till fordonet. Kontakta ett försäkringsbolag och teckna trafikförsäkring så snart som möjligt. Om fordonet är avställt, behöver man inte teckna en trafikförsäkring förrän den dagen det ska tas i trafik (ställas på).

Om man som ny ägare inte har tecknat en trafikförsäkring blir man automatiskt rapporterad till Trafikförsäkringsföreningen och får betala en avgift som kallas trafikförsäkringsavgift. Avgiften är avsevärt högre än den premie som man betalar för en vanlig trafikförsäkring.

Den person som ska ha trafikförsäkringen är den som äger fordonet. Men det finns undantag:

  • Om man leasar ett fordon, eller har köpt det på kredit, är det innehavaren som ska ha trafikförsäkring.
  • Om ägaren är omyndig och saknar s k förarbehörighet (d v s inte har körkort eller förarbevis), ska fordonet försäkras av en vårdnadshavare (vanligtvis mamma eller pappa).
  • Om ägaren till en moped är omyndig ska hen skaffa trafikförsäkring i sitt eget namn från den dag man har tagit körkort (gäller för EU-moped, klass 1) eller har ett förarbevis (gäller för moped klass II).

Vad gäller för mopeder?
Moped klass I (EU-moped): För att få köra moped klass I, som ofta kallas EU-moped, krävs att man har ett körkort med lägst behörighet AM och är minst 15 år. EU-mopeder får gå i högst 45 km/tim, måste vara registrerade i trafikregistret och ha en registreringsskylt bak. Den som äger en EU-moped måste ha trafikförsäkring – även om mopeden inte används så länge den är i trafik (påställd). Ställ av EU-mopeden om den inte används, för då behöver den inte vara försäkrad.

Moped klass II (oregistrerad moped): Mopeder klass II har pedaler (vevanordning) och ska gå i högst 25 km/tim. Här ingår även den äldre gruppen av mopeder som ska gå i högst 30 km/tim. För att få köra en moped klass II måste man ha fyllt 15 år och ha ett förarbevis för moped klass II. Mopeden är inte registreringspliktig (ingen registreringsskylt alltså) men behöver ha en trafikförsäkring så länge den är i trafik (påställd). Trafikförsäkringsbeviset ska vara med när man kör.