Första hjälpen

Varje år skadas många människor i trafiken, i hemmet, på arbetsplatsen, i skolan och under fritiden. Kunskap i första hjälpen ger en handlingsberedskap att hjälpa någon som råkat illa ut vid en olycka. Vem som helst får lov att ge första hjälpen; den kan ges var och när som helst. Ju fler som kan ge en rätt första hjälp, desto fler människoliv kan räddas. En dag kanske man är den som är först på en olycksplats.

De första minuterna efter en olycka är ofta avgörande. Om man direkt på olycksplatsen kan lindra skador och förhindra att skador förvärras, ökar sannolikheten för att den fortsatta behandlingen lyckas.

Vad är Första hjälpen
Första hjälpen är samlingsnamnet för de insatser man gör på en olycksplats i väntan på ambulans i syfte att upprätthålla livsfunktionerna, d v s att hjälpa till med det som den skadade inte själv klarar, t ex att skapa fri luftväg och stoppa blödning.

Röda Korset är den organisation som i Sverige utbildar flest personer i Första hjälpen. För mer information, läs mer på deras hemsida.