Informationskampanjer

Information påverkar människors beteende, det kan man fråga vem som helst i informations- eller reklambranschen om. Vill man nå många och få genomslag så krävs det stora satsningar. Och allra bäst blir det om man vet precis vilken grupp man riktar sig till.

Zkona Zebrafolket
Transportökonomisk institutt (TÖI) i Oslo presenterade år 2004 en rapport: "Effekter av informasjonskampanjer på atferd og trafikulykker" (TÖI rapport 727/2004).

TÖI studerade bland annat den svenska kampanjen, "Zkona Zebrafolket" som genomfördes av Vägverket (dåvarande Trafikverket). Den kampanjen informerade om att från och med 1 maj 2000 ska bilarna stanna för gående vid obevakade övergångsställen.

Vad som var speciellt med denna kampanj var att det var information kombinerad med direkta åtgärder i trafikmiljön och att det samtidigt infördes nya regler. Just denna kombination har visat sig vara lyckosam.

Bara tre av hundra missade kampanjen
Det här sättet att arbeta är också mest framgångsrikt, menar TÖI. Efter "Zkona"-kampanjen kände 97 procent av målgruppen till regeländringen och väntetiderna för de gående vid övergångsställena förkortades avsevärt.