Konsekvenser

Hastigheten i kollisionsögonblicket är helt avgörande för hur svårt människor skadas i en trafikolycka. Hög hastighet bidrar också till att olyckor över huvud taget inträffar.

Så mycket tål kroppen
Det finns vetenskapligt fastställda gränsvärden om vilka hastigheter som människokroppen klarar av. Värdena bygger på dagens utformning av bilar och vägar.

Exempel:

 • De flesta människor överlever om de blir påkörda av en bil i 30 km/tim.
 • Betydligt fler omkommer om de blir påkörda av en bil i 50 km/tim.
 • En modern bil klarar att skydda åkande i 70-80 km/tim vid en frontalkollision och i 50-60 km/tim vid en sidokollision. Förutsättningen är naturligtvis att alla i bilen använder bilbälte.
 • Att bli påkörd av en bil i 50 km/tim ger lika stora skador som om man hoppar ut från tredje våningen. 70 km/tim motsvarar sjätte och 90 km/tim motsvarar tionde våningen.

Ladda gärna ner höghusbilden längst ner på sidan.

Pisksnärtskador även vid låga hastigheter
Vid tvärstopp kastas kroppen framåt tills bältet tar emot och sedan tvärt tillbaka. Huvudet, som inte har något bälte som dämpar krafterna, slungas istället framåt tills halsen tvärt drar huvudet tillbaka. En pisksnärtskada beror på acceleration följd av en häftig inbromsning, som överbelastar nackmusklerna och andra mjukdelar.

Pisksnärtskada uppstår oftast i samband med bilolycka, men även vid till exempel dykning i grunt vatten, annan idrottsutövning eller om man halkar. Orsaken är en kraftig översträckning av mjukdelarna i nacken:

 • musklerna i nacken skadas
 • ledband i nacken kan slitas av
 • inre blödningar kan uppstå till följd av skadade blodkärl
 • förskjutning/snedvridning i halskotpelaren kan göra att nerver kommer i kläm och skadas

Varje år drabbas ungefär 10.000 personer av pisksnärtskador. Det är oftast påkörningar bakifrån som är farligast - ofta är farten så låg och kollisionen så liten att man inte ens polisanmäler olyckan. Påkörningar bakifrån svarar för en fjärdedel av alla trafikolyckor i Europa och Nordamerika och nackskador hör till försäkringsbolagens största kostnader för skador vid bilåkande. I allt fler bilar är framstolarna utformade så att de minskar risken för pisksnärtskador; antingen följer nackstödet aktivt med huvudet i en krock eller så hjälper hela stolen till så att översträckningen i nacken blir så liten som möjligt. Läs mer om nya bilar med sk whiplashskydd på länken från Folksam.

Hastigheten påverkar även miljön
Den som ökar sin hastighet ökar också sin bränsleförbrukning. Om man kör i 100 km/tim gör man av med ungefär 1 dl mer bränsle per mil än om man kör i 90 km/tim. Och eftersom koldioxidutsläppen beror på bränsleförbrukningen, så ökar de lika mycket. Utsläppen av kväveoxider ökar ännu mer. Koldioxid bidrar till växthuseffekten, medan kväveoxider bidrar till försurning och övergödning. Även bullerstörningarna från ett fordon ökar i takt med hastigheten. När en personbil kör fortare än 40-50 km/tim överröstar bullret från däcken ljudet från motorn. En bil som ökar hastigheten från 90 km/tim till 100 km/tim ger en bullerökning på cirka 25 procent.

Att reflektera kring:

 • Om du åker Stockholm-Göteborg cirka 55 mil och överskrider hastighetsgränsen med 10 km/tim och bensinen kostar 10 kr/l, hur mycket kostar varje sparad minut? Det är ju inte bara bensin som kostar, bilen och däcken slits mer, driftskostnaderna blir högre.
 • Hur kan man göra folk medvetna om hastighetens betydelse?
 • Mycket i samhället ska gå allt fortare, hur får vi bilförare att ta det lugnt och inte köra för fort?