Vad kostar det att köra för fort?

Böter för hastighetsöverträdelser ligger på mellan 1500 och 4000 kronor beroende på hur mycket för fort man kört.

Vid överträdelser med 20 km/tim eller mer på väg som är begränsad till 30 km/tim dras körkortet in (=återkallas). På övriga vägar dras körkortet in vid överträdelse över gällande hastighetsbegränsning med 31 km/tim eller mer. Detta förutsatt att man inte fått varning eller haft körkortet återkallat inom en tvåårsperiod från den nya förseelsen.

Att reflektera kring:

  • Vissa anser att problemen med fortkörning på svenska vägar beror på att vi har ganska låga böter. Är det så? Vore det bättre om det var dagsböter?
  • Det finns föreningar och försäkringar som betalar fortkörningsböter för sina medlemmar. Är det okej?