Trötthet i trafiken

10-40 procent av alla trafikolyckor i Sverige är trötthetsrelaterade. Och det är på natten tröttheten skördar flest offer.

Fakta om trötthet och risker

  • En majoritet av olyckorna nattetid är trötthetsrelaterade. Störst är risken att somna bakom ratten mellan 03.00 och 05.00
  • Olycksrisken är högst på sennatten.
  • Risken för trötthet i trafiken ökar i samband med långvarig stress.
  • Unga män 18-24 år är den främsta riskgruppen.

Unga personer
Unga personer har lättare att somna i trafiken på grund av sömnbrist, efter lång vaka eller vid körning på sennatten, i jämförelse med äldre personer. Mycket tyder också på att yngre förare kör sämre än äldre i samband med allvarlig trötthet.

En bakomliggande faktor är att ungdomar generellt ofta slarvar med sömnen och har oregelbundna sömnvanor.

Läs mer om forskning kring trötthet i trafiken på VTIs hemsida.

Att reflektera kring:

  • Har någon gång åkt med en riktigt trött förare? Kunde du påverka det?
  • Är risken för en olycka större med en trött förare på cykel eller moped?
  • Är risken för en olycka större om man som fotgängare är riktigt trött?