Välkommen till temat Samhällsplanering

I temaområdet Samhällsplanering vill vi inspirera dig att arbeta med staden som ett pedagogiskt redskap. Staden är ett utmärkt klassrum för ämnesintegrerade studier. Genom att använda staden och stadens gator som klassrum kan man studera vitt skilda kunskapsområden och samtidigt upptäcka dem i ett sammanhang. Temaområdet handlar om inflyttningen till staden, vem som bestämmer, hur man kan påverka planeringen och olika intressen och behov.

Varje stad har sin själ
När man ser sig om i olika städer och samhällen märker man att alla är olika. De har olika tempo och stämning beroende på läge, klimat och topografi. Men också till stor del på grund av historien. Och varje stads historia är resultatet av många människors beslut och handlingar.

Hur fungerar samhället vi har i dag?
Och hur vi vill att framtidens samhälle ska se ut?
Enkelt uttryckt kan man säga att det är just det som samhällsplanering handlar om. Vi vill att varje samhälle ska vara såväl miljömässigt som socialt och ekonomiskt hållbart. Den fysiska samhällsplaneringen – vägar, parker, torg etc – är lätt att tycka till om. Men det finns mycket att ta hänsyn till vad gäller planeringen av samhällen som ska fungera i dag, i morgon och om 100 år.

Att reflektera och diskutera kring:

  • Hur ska stadens vägar och spårtrafik se ut och utvecklas?
  • Vad bjuder teknikutvecklingen för möjligheter?
  • Hur minimerar man miljöbelastningen?
  • Hur får man människor att trivas och må bra?

Källor:
Ulrika Lundquist, Arkitektur och samhällsbygge, Göteborg 2005