Från landet till staden med bilen

”Alla som jobbar i mina fabriker ska ha råd att köpa en bil de är med och tillverkar"
Ungefär så uttryckte sig Henry Ford, mannen som grundade Ford Motor Company. Hans filosofi var att tillverka en standardbil som kunde säljas till lågt pris till en bred allmänhet. Det var också mycket tack vare Fords grundfilosofi – och hans idé om massproduktion enligt löpandebandprincipen – som bilen fick sitt stora genombrott i början av 1900-talet.

Fler bilar, bättre motorer, renare bränslen
Sedan dess har spridningen och användandet av bilen vuxit mycket kraftigt, vilket har orsakat ökning av både avgaser och miljöproblem. Inte minst i städer har detta blivit ett problem, då städernas väg- och gatunät sällan räcker till för alla bilar som kör, transporterar varor och parkerar.

Bilindustrin utvecklar allt renare motorer och sedan 2007 har koldioxidutsläppen från vägtrafiken minskat från 20 miljoner ton till ca 17 miljoner ton år 2014.

En halv kilometer har blivit över fyra mil
Svenskars resvanor har, mycket tack vare bilen, förändrats oerhört de senaste hundra åren. I början av 1900-talet färdades en person genomsnittligt en halv kilometer per dygn. I dag är den siffran uppe i 45 kilometer. Tillsammans reser vi 148 miljarder kilometer per år. 77 procent av resandet sker med bil. (Källa: Trafikanalys)

I och med en växande industri har även varutransporter, framförallt längs vägarna, ökat. I dag fraktas ungefär 500 miljoner ton med lastbil och cirka 64 miljoner ton med järnväg.

Fyra av fem transporter sker med bil
Bilar och lastbilar står i dag för drygt 80 procent av alla svenska gods- och persontransporter. Ett skäl till att bilismen vuxit så mycket är att vi i Sverige fick det bättre ställt när andra världskriget slutade. Många familjer kunde unna sig en bil och i och med att även bensinen varit relativt överkomlig i pris har man tjänat tid och pengar på bilåkandet. Bilen har även gett nya möjligheter till fritid och frihet vilket ytterligare har bidragit till bilens popularitet i Sverige och andra länder.

Att godstrafiken på järnvägen inte ökat så mycket beror mycket på att det inte är samma slags gods som fraktas i dag som förr. Då dominerades den svenska industrin av stål, järn och papper. I dag ser den annorlunda ut. Konkurrens och kunder ställer ofta krav på snabba och smidiga transporter vilket gynnat biltransporter jämfört med de på järnväg.

Källa:
Trafikanalys