Funktionshindrades behov

Att vara rörelsehindrad kan innebära många olika saker. Vissa kan inte gå på en buss obehindrat, andra har problem att gå upp för en brant trappa. Andra kan inte gå alls.

 • Mer än en miljon svenskar kan inte springa 100 meter när de har bråttom
 • Ungefär 50 000 svenskar är i dag rullstolsburna

En svårare vardag
Vardagliga saker i trafiken – som att passera en bred gata – kan därför upplevas som stressande om man inte kan ta sig fram lika fort som alla andra. Människor som är rullstolsburna har dessutom ögonen på en lägre nivå över marken än de flesta vuxna, vilket medför att det kan vara svårt att få en bra överblick över trafiken om man exempelvis ska ta sig fram mellan två parkerade bilar.

Vinsterna med att anpassa en stad så att personer med funktionshinder får ökade möjligheter att delta i samhällslivet är många. Ett samhälle som visar att det har plats för alla människor blir ett samhälle där det är lätt att bry sig. Ökad tillgänglighet för funktionshindrade betyder också ökad tillgänglighet för alla. Stadens mångfald och rikedom ökar.

Syn- och hörselskadade
Det finns ungefär 200 000 personer i Sverige som använder hörselapparat och runt 100 000 personer som inte ens med hjälp av glasögon kan läsa en dagstidning. För dessa människor är det är väldigt viktigt att trafikplaneringen är anpassad utifrån deras behov. En person med nedsatt syn behöver exempelvis tydliga och kontrastrika skyltar och en person med nedsatt hörsel behöver god belysning, för att kunna kompensera den nedsatta hörseln med god visuell förmåga.

Vad gör de fysiska miljöerna tillgängliga?

För rörelsehindrade:

 • nivåskillnader klaras med ramper, rulltrappor, hissar
 • borttagna kanter och trösklar
 • möjlighet att vila
 • tillgång till handikappanpassade P-platser
 • rymliga toaletter
 • hårdgjorda plana ytor.

För synskadade:

 • kontrastverkan mellan vertikala och horisontella ytor - färgsättning
 • markering av nivåskillnader
 • taktila ytor som varnar och ger information
 • minskat antal hinder
 • ökad orienterbarhet – logiska planlösningar
 • informationstavlor
 • ljudsignaler
 • bländfri belysning
 • magnetslingor
 • ledstråk
 • taltidningsinformation om förändringar i yttre miljön (till exempel planerade större gatu- och parkarbeten och markupplåtelser för större evenemang)

För övriga:

 • information och skyltning som är tydlig – symboler
 • barnvagnsramper
 • ej allergiframkallande material och växter
 • bra inomhusklimat
 • hörselslingor i offentliga samlingslokaler.