Färre tar körkort

Antalet unga som tar körkort har minskat sedan 80-talet, men har idag stabiliserats. 2013 hade 54% av alla 19-åringar körkort.

2011 hade totalt 71% av män i åldern 20-29 år körkort för bil, 64% av kvinnor i samma ålder hade körkort. Studier visar att skillnaderna är stora mellan olika geografiska områden och olika utbildningsnivåer. Till exempel har personer boende i Stockholms län mindre andel körkort (ca 60%). Ser man kan till utbildningsnivå har personer som inte avslutat gymnasiet lägre andel körkort (ca 35%).

Att reflektera kring:

  • Varför tar fler killar körkort? Hur kan det påverka trafiksäkerheten?
  • Är det bra att färre tar körkort?
  • Tänker du ta körkort när du blir 18 år?
  • Positivt respektive negativt för samhället om färre tar körkort?
  • Positivt respektive negativt för dig om du inte har körkort?

Källa: SCB