Eldrivna enpersonsfordon

Hoverboard

 

En hoverboard räknas som en cykel, men saknar samtidigt det som krävs för att fordonet ska vara lagligt. Eftersom regelverket är så otydligt pågår för närvarande en utredning hos Transportstyrelsen för att utreda om nya regler för detta och andra eldrivna enpersonsfordon behövs. NTF rekommenderar därför att hoverboards, airwheels, motoriserade skateboards och longboards tills vidare enbart används inom inhägnade områden.

Eldrivna enpersonsfordon är ett samlingsnamn för en grupp av fordon som på senare år har börjat synas mer i trafiken. Vi känner mer till dem under namnen som t.ex. Elscooter, hoverboard, segway, airwheel, eller el-skateboard.

De används för nöje och rekreation och som transportmedel kortare sträckor. Många tycker att det är ett snabbt och smidigt sätt att ta sig fram men vilka risker finns det

Enligt en analys över olyckor i Sverige 2012–2017 visar att de flesta olyckorna med eldrivna enpersonsfordon är singelolyckor och sker på fritiden. Under perioden skedde merparten av olyckorna på självbalanserade fordon som t.ex. hoverboard och segway, vilket sannolikt beror på att den typen av fordon var vanligast.

Totalt skadades 358 personer. Av dem var 108 barn i åldern 6–12 år på hoverboard. Bland vuxna är olyckor med segway vanligast. Vid olyckor blir det oftast skador på handled och armbåge.

Var får man köra?

Eldrivna enpersonsfordon är avsedda för cykelbana, men får även köras på väg om cykelbana saknas. När du kör på vägen ska vägrenen användas. Om du är över 15 år får du välja att köra på körbanan även om det finns cykelbana om hastighetsbegränsningen på vägen är max 50 km/tim. Om det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge får alla köra på körbanan även om det finns cykelbana. Se ovan för särskild rekommendation/regelverk när det gäller hoverboard, airwheel, motoriserad skateboard och longboard.

Tänk på att

  • Lära känna fordonet innan du ger dig ut i trafik. Öva särskilt på att gasa och bromsa.
  • Andra trafikanter kan missbedöma din hastighet.
  • Använda hjälm, knä- och armskydd.
  • Kontrollera att fordonet är CE-märkt och att maxhastighet och motorstyrka inte överskrider 20 km/tim och 250 W.
  • Inte parkera fordonet så att det blockerar trottoaren och hindrar framkomligheten för personer med synnedsättning, rullstol med flera.

Läs gärna mer om eldrivna fordon på NTF Konsument