Inlines, skateboards, longboards och sparkcyklar

Att åka inlines, skateboard, longboard eller sparkcykel (kickbike) är populärt bland många barn och ungdomar. För många blir det ett enklare och roligare sätt att ta sig till och från skolan och även något man gärna ägnar sig åt på fritiden tillsammans med kompisar.

Skydda sig själv och andra
Precis som när man cyklar är den som åker inlines, skateboard, longboard eller sparkcykel oskyddad i trafiken. Därför bör man använda hjälm och skydd för handleder, armbågar och knän. Skadebilden skiljer sig mellan inlines och skateboard. De vanligaste skadorna vid olyckor med inlines är skador på armar och händer, medan skateboardåkarna oftast orsakar skador på ben och fötter. Huvudskador är något vanligare vid olyckor med skateboard än med inlines. Möjligen använder inlinesåkare hjälm i större utsträckning än skateboardåkare.

När man åker inlines, skateboard, longboard eller sparkcykel betraktas man som gående, om man inte åker väldigt fort, för då kan man faktiskt betraktas som cyklist. Det betyder att man i första hand ska använda gångbanan, men med snabbare tempo förändras förhållandena. Den som håller högre hastighet än gångfart ska då använda cykelbanan där sådan finns. Viktigt att tänka på är förstås att visa hänsyn till andra trafikanter, särskilt eftersom farterna lätt kan bli höga.

Säker på inlines, skateboard, longboard och sparkcykel
Precis som när man cyklar är den som åker inlines, skateboard, longboard eller sparkcykel oskyddad i trafiken. Därför bör man använda hjälm och skydd för handleder, armbågar och knän. Skadebilden skiljer sig mellan inlines och skateboard. De vanligaste skadorna vid olyckor med inlines är skador på armar och händer, medan skateboardåkarna oftast orsakar skador på ben och fötter. Huvudskador är något vanligare vid olyckor med skateboard än med inlines. Möjligen använder inlinesåkare hjälm i större utsträckning än skateboardåkare.

Se länk till höger för mer information om säkerhet specifikt för brädåkare.

Att reflektera kring:

  • Kan man förvänta sig att alla som vistas i trafiken vet om vilka trafikregler som gäller, vad vägmärkena betyder osv? Borde något förändras? I så fall hur?