Kollektivtrafik

Många barn och ungdomar åker dagligen till skolan och fritidsaktiviteter med buss, spårvagn eller tunnelbana. Att kunna ta sig fram med kollektiva färdmedel är bra på många sätt. Men när kan barn börja åka kollektivt på egen hand? Vad krävs för att hen kan klara det? Det kan förstås bero på flera saker, t ex barnets mognad, trafiksystemets komplexitet och storlek, hur säker vägen är till och från hållplatserna mm, risker av olika slag. Som med mycket annat är det bra om barnet får träna sig tillsammans med vuxen på hur det fungerar i kollektivtrafiken innan det börjar åka själv.