Säker cykel

Fördelarna med att cykla är många. Cykeln är smidig, billig och tyst. Den ger motion, bättre hälsa och släpper inte ut några avgaser vilket är bra för miljön. Inte minst tycker många att det är roligt att cykla. I tätorter är det dessutom det fordon som man tar sig fram snabbt med, ibland t o m snabbare än om man skulle ha åkt bil. Allt fler kommuner prioritera cykeln som ett eget transportslag, istället för att planera för t ex cykelvägar där det finns plats "över".

En cyklist är en trafikant som cyklar i trafiken. Det vi vanligtvis kallar cykel är förstås den med två hjul, men cyklar kan också ha både ett, tre och t o m fyra hjul. Det flesta cyklar drivs av den egna muskelkraften men det blir allt vanligare med s k elcyklar. Elcykeln har en mindre hjälpmotor som drivs av ett batteri men man måste fortfarande trampa själv också. Enligt svensk lag räknas även vissa andra fordon med elmotor som cykel, t ex segway (eller ståhjuling som den också kan kallas) och hoverboard. Det finns också en enhjulig variant som fungerar med samma teknik som en segway, även denna räknas som en cykel i trafiken. Värt att veta är också att man även kan betraktas som cyklist när man åker inlines, skateboard, longboard eller sparkcykel - om man åker väldigt fort. Vanligtvis räknas man dock som gående då.

Cykeln räknas som ett fordon och att vara cyklist innebär att det finns särskilda regler som man måste följa.

Hitta den röda tråden i din trafikundervisning
Det är viktigt att trafikundervisningen löper som en röd tråd genom grundskolan. För att trafiksäkerhetsarbetet ska ha effekt bör det finnas med som ett inslag i det vardagliga arbetet. Avsnittet På cykel behandlar regler för cyklister men här finns också förslag på hur man kan arbeta med området med eleverna. Kanske som ett avsnitt i något ämne eller med hjälp av värderingsövningar eller reflektionsfrågor få igång intressanta diskussioner.

Trafiken är något som alltid är närvarande i elevernas vardag, därför kan man som pedagog alltid starta vid elevernas egna upplevelser, t ex deras skolväg. Det kan förankra de kunskaper som ni ändå arbetar med i skolan och vara ett tillfälle för eleverna att ha inflytande över sin egen situation.

Förutsättningar för elever i åk 4-5
Barn under 12 år är ännu inte mogna att cykla själva i trafiken, men i den här åldern så används förhoppningsvis cykeln flitigt ändå. Att cykla inom ett lugnare område och tillsammans med vuxen är ett bra sätt att börja lära sig, man ska ju både kunna hantera cykeln och samtidigt ha koll på trafiksituationen.

Barn upp till 15 år ska enligt lag använda hjälm, men dessvärre visar undersökningar att det redan i 11-12-årsåldern är vanligt att barnen slutar använda cykelhjälmen. Det är därför viktigt att återkommande ta upp vikten av att använda hjälm och vad konsekvenserna kan bli. Annat som är viktigt att arbeta med är vilket ansvar de har som cyklister, både mot sig själva och mot andra, vilka regler man måste följa, hur cykeln ska vara utrustad, var man får cykla osv.

Här hittar du ett material framtaget av Örebro kommun att ladda ner, här finns praktiska övningar för årskurs 4-5. På NTF:s webbshop kan man beställa mini-ägghjälmen som man kan använda för att demonstrera vilken nytta hjälmen faktiskt gör om man skulle slå i huvudet. På NTF:s filmkanal på Youtube finns också några kortfilmer om cykelhjälm.