Säkerhet

Trafikproblem på landsbygd och i tätort ser lite olika ut, men farorna i trafiken finns överallt.

 • Landsbygdens vägar är till exempel fyllda med snabb och tung trafik, som inte sällan håller hastigheter på 90 km/tim, och ofta saknar gång- och cykelbanor. Det är lätt hänt att barnen hamnar för nära bilarna när de måste cykla utmed körbanan.
 • I tätorten sker de flesta olyckorna med cyklande barn i bostadsområden. De allvarligaste olyckorna sker i korsningar vid kollisioner med bilar.
 • De flesta som skadas allvarligt har varit med om en singelolycka, de har helt enkelt cyklat omkull.

En säker väg
Det är inte konstigt att många barn är rädda för att cykla i trafiken. Därför är det viktigt att skapa sammanhängande cykelstråk, med väl utformade cykelvägar som sköts så att cyklisterna vill använda dem. Över hälften av alla olyckor på cykelbanor beror på brister i underhållet och utformningen.

Kommunerna kan t.ex prioritera snöröjningen på cykelstråk före bilvägar, sopa cykelbanor före bilvägar mm - allt för att förbättra säkerheten för cyklisterna.

En säker cykel
Med en säker cykel är chansen större att man får en säker cykelfärd. Men det är många detaljer som ska vara i ordning på en cykel för att den ska kunna kallas säker, en del är lagstadgade andra är bra att tänka på ändå.

Enligt lag måste en cykel alltid vara försedd med:

 • ringklocka
 • broms

I mörker (från skymning till gryning) måste cykeln enligt lag också ha:

 • strålkastare med vitt eller gult ljus fram
 • lykta med rött ljus bak
 • vit reflex fram
 • röd reflex bak
 • orangegula eller vita reflexer åt sidorna.

Bra att ha är också:

 • kedjeskydd
 • dubbdäck på vintern

 

Bra att tänka på är också:

 • De flesta cyklar som inte växlas genom kedjan har fotbroms. Som komplement bör man ha en handbroms för framhjulet.
 • De flesta cyklar med fler än sju växlar har handmanövrerade bromsar. Det är viktigt att behärska bromstekniken om man har en cykel med enbart handbromsar - och att arbeta bort fotbromsreflexen innan man ger sig ut i trafiken.
 • Cykeln bör också vara av god kvalitet så att viktiga delar inte går sönder när man cyklar.
 • De svåraste skadorna som drabbar cyklister inträffar vid kollision med en bil, därför är det viktigt att synas i trafiken. En cykel utan belysning och reflexer är osynlig i mörker. Därför säger både lagen och det sunda förnuftet att man ska använda belysning om man cyklar i mörker - även på cykelbanan.

En säker cyklist
Det är också viktigt att alla trafikanter följer trafikreglerna - bilister, cyklister, fotgängare och andra - alla måste hjälpas åt och samarbeta i trafiken.

Skydda huvudet för att sitta säker på cykeln
Mer än 30 procent av alla cyklister som skadas får huvudskador. Den vanligaste cykelolyckan är en singelolycka till följd av tekniska fel på cykeln, egna felbedömningar eller hinder i körbanan som till exempel stenar, dålig snöröjning eller löst grus. Med en cykelhjälm på huvudet är man betydligt säkrare, men det är viktigt att välja en hjälm som passar.

Hjärnan är ytterst känslig, även för lätta stötar och slag. En godkänd hjälm minskar risken för hjärnskakning och livshotande skador. Hjälmen skyddar hjärnan genom att dämpa och fördela stötarna vid islag. En hjälm kan också skydda mot sårskador. Hjälmen är ett enkelt sätt att bibehålla livskvalitet, slippa onödigt lidande och stora kostnader.

Bra att veta om cykelhjälmar:

 • Enligt lag ska alla barn och ungdomar under 15 år använda hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel. Barn och ungdomar under 15 år som inte använder hjälm kan stoppas av polisen, men inte bötfällas. Föräldrar eller andra som fyllt 15 år kan däremot bötfällas om de på sin cykel skjutsar ett barn utan cykelhjälm.
 • Barnet ska ha en godkänd cykelhjälm i rätt storlek - aldrig en för stor hjälm att växa i.
 • Det är viktigt att hjälmen sitter perfekt - den ska täcka panna, bakhuvud och hjässa och får inte riskera att trilla av, glida ner i nacken eller lämna pannan fri.
 • En hjälm ska vara enkel att använda - den ska vara lätt och bekväm, enkel att ta på och av och enkel att fästa.
 • Hakbandet brukar vara lagom spänt om man får ett finger mellan bandet och hakan. Det är viktigt att hjälmen sitter stadigt! Men se till att knäppningen inte skapar obehag genom att nypa eller klämma.
 • Det gör inget om den är snygg - det är viktigt att man själv trivs i hjälmen och vill använda den.

På NTFs filmkanal på Youtube finns bland annat två kortfilmer om cykelhjälm: Fisken och Ägget.

Att reflektera kring:

 • Vad kostar det att inte synas i trafiken?
 • Varför är det viktigt att ha en cykel av god kvalitet?
 • Hur fungerar snöröjningen av cykelbanor i er kommun?
 • När brukar kommunen ha sopat bort allt grus på cykelvägarna?
 • Använder alla i klassen cykelhjälm?
 • Argument för och emot cykelhjälmsanvändning?
 • Varför är det bara lag på att använda cykelhjälm om man är under 15 år?