Elevmaterial

Här samlar vi uppgifter och material som vänder sig direkt till eleverna och som de kan arbeta med helt eller delvis på egen hand.

Årskurs F-3

Årskurs 4-6

Årskurs 7-9

 

 

Har du synpunkter på våra lektionsförslag

eller vill skicka in ett eget?

KONTAKTA TRAFIKEN I SKOLAN