Kunskapsbank

Jämställdhet

Varför är unga män så riskbenägna?

Som tonåring tror man ofta att man är oövervinnelig. Ett faktum som tyvärr kan leda till att en del ungdomar blir onödigt våghalsiga och testar sina gränser i överkant och som också ger avtryck i olycksstatistiken.

 • Tonåren handlar om en tid av både nyfikenhet och grupptryck, en period i livet som kan vara både omtumlande och riskabel.
 • Olika grupper av unga förare tar olika risker och det är speciellt viktigt att inrikta trafiksäkerhetsarbetet på riskbenägna unga män.
 • Utvecklingen av den del av hjärnan som bl.a. har funktionen att kontrollera känslor och impulser är utvecklad hos flickor vid 22-23 års ålder och hos pojkar vid 25-26 års ålder.

(Läs mer i rapporten: Unga mopedisters olycksinblandning - orsaker och konsekvenser)

Olika säkerhetsbeteenden
Unga män ser sig ofta som "trygga och osårbara" - de känner sig mindre känsliga för risker och tycker att säkerhetsåtgärder är besvärliga och inte meningsfulla. Av de bilförare som är inblandade i dödsolyckor är enligt Trafikverkets analyser cirka 85 procent män. 

Vågar man säga att kvinnor kör bättre än män? Inte bättre, men säkrare. Det finns det faktiskt belägg för. Män är oftare än kvinnor inblandade i trafikolyckor. Män kör till exempel oftare påverkade av alkohol och oftare för fort. Trots att män i allmänhet kör mer och därmed har större erfarenhet så råkar de ut för fler olyckor. De verkar inte ta vara på sin erfarenhet, samtidigt som kvinnor verkar kunna kompensera sitt lägre antal timmar bakom ratten.

Att reflektera kring:

 • Vad händer i din klass om du säger "tjejer kör bättre än killar"?

Kan du få eleverna att reflektera över hur de förhåller sig till risker? Pröva till exempel att arbeta med lektionsförslaget Brev till ditt framtida jag. Lektionsförslaget är kopplat till kursplanen i svenska och passar för åk 8-9.

Jämställdhet

Kör män bättre bil?

Mäns och kvinnors sätt att se på trafiksystemet skiljer sig från varandra. Kvinnor ser mer risker i trafiken och är genomgående mer positiva till åtgärder som höjer trafiksäkerheten. Detta gör också avtryck i olycksstatistiken. Män är oftare inblandade i trafikolyckor, även om man tar hänsyn till reslängd.

 • 85 procent av de som mister livet i en olycka med ett motorfordon är män.
 • Män, 18-24 år har dubbelt så hög risk som genomsnittet att dödas i trafiken och jämfört med kvinnor är risken nästan tre gånger så hög.

Trafikverkets trafiksäkerhetsenkät från 2020 visar att:

 • Fler män än kvinnor, 7 respektive 4 procent, uppger att har kört alkoholpåverkade
 • Fler män än kvinnor uppger att de har eller nästan har somnat vid ratten det senaste året. Vanligast är det bland unga bilförare, var fjärde man i åldern 20-24 år och var femte kvinna uppger att det har hänt dem.
 • Något fler män än kvinnor pratar i telefon utan handsfree eller surfar på mobilen samtidigt som de kör bil. När det kommer till att surfa på mobilen är yngre värre än äldre och mest rattsurfar kvinnor i åldern 20-24 år.
 • Män är generellt sett mer negativa till sänkta hastighetsgränser, oavsett om det är på grund av trafiksäkerhetsskäl eller av miljöskäl.
 • Kvinnor använder reflexer, bilbälte och cykelhjälm i högre utsträckning än män.

Att reflektera kring med eleverna:

 • Det är inte helt enkelt att försöka förklara varför män och kvinnor har ett så olikt förhållningssätt till trafiksäkerhet. Handlar det om biologi eller gamla vanor? Sker några förändringar? I så fall vilka? Och varför?
 • Är det dags att omvärdera vad bilkörning går ut på? Finns det gamla "sanningar" som skapar problem?