Om Trafiken i skolan

Trafikeniskolan.se är ett samarbetsprojekt mellan NTF och Trafikförsäkringsföreningen. 

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande är en fri, självständig och idéburen organisation som arbetar för en säker trafik. NTF arbetar på ideell och demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, samhällsinstitutioner, företag och enskilda.

>>Här kan du läsa mer om vad NTF gör för skolbarns säkerhet i trafiken.

 

Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för trafikförsäkringsbolag i Sverige.

>>Här kan du läsa mer om Trafikförsäkringsföreningen. 

 

Före 2010 drevs trafikeniskolan.se av Stockholm, Göteborg och Malmö. Ett mycket stort arbete har lagts ner på sajten av dessa tre kommuner, både i uppbyggnad av sajten och insamlandet av material. Allt material från den gamla trafikeniskolan.se har NTF fått gratis av dessa tre kommuner, vilket NTF är otroligt tacksam över.
Utöver detta har NTF fått material till skolan framtaget av Trivector.