Lektionsförslag åk F-3

Många lärare vill arbeta med trafik och trafiksäkerhet integrerat i olika ämnen. Men tiden räcker ofta inte till för att ta fram egna lektionsförslag. Som stöd tar NTF därför fram lektionsförslag gratis att använda av alla. Några fungerar som enkla lektioner och andra som längre temaundervisning, vissa med tillhörande bildspel och talmanus. Samtliga lektionsförslag utgår ifrån Läroplan och kursplaner för grundskolan.

Öka elevernas kunskap

Utgångspunkten är att vid minst 1-3 tillfällen per läsår lyfta trafik och trafiksäkerhet med eleverna. Syftet är att öka elevernas kunskap om trafikregler och få dem att reflektera över hur trafiksystemet fungerar idag och i framtiden, samt hur de vill och kan bidra till en utveckling som leder till ett hållbart samhälle. Använd förslagen precis som de är, eller som underlag till en helt egen variant. Utöver NTF:s lektionsförslag finns även inskickat material från lärare kring mörker och trafik.

 

Åk F-1

Åk 2

Åk 3

 

 

Har du synpunkter på våra lektionsförslag

eller vill skicka in ett eget?

KONTAKTA TRAFIKEN I SKOLAN