Lektionsförslag

Många lärare vill arbeta med trafik och trafiksäkerhet integrerat i olika ämnen. Men tiden räcker ofta inte till för att ta fram egna lektionsförslag. Som stöd tar NTF därför fram lektionsförslag under 2017-18, gratis att använda av alla. Förslagen kommer att publiceras löpande och i dagsläget finns fyra förslag att ladda ner. Utöver NTF:s lektionsförslag finns även inskickat material från lärare, framför allt kring mörker och trafik.

Samtliga lektionsförslag utgår ifrån Läroplan och kursplaner för grundskolan. Utgångspunkten är att vid minst 1-3 tillfällen per läsår lyfta trafik och trafiksäkerhet med eleverna. Syftet är att öka elevernas kunskap om trafikregler och få dem att reflektera över hur trafiksystemet fungerar idag och i framtiden, samt hur de vill och kan bidra till en utveckling som leder till ett hållbart samhälle.

Använd förslagen precis som de är, eller som underlag till en helt egen variant. Har du synpunkter på våra lektionsförslag eller vill skicka in ett eget, kontakta till Trafiken i skolan.
e-post

Lektionsförslag för grundskolan (samtliga förslag kommer att publiceras under 2017-18)

Årskurs 1
Skolans utemiljö
Att orientera sig i närmiljön
Synbarhet och reflexer
Reflexlektion åk F-1, inskickat av lärare

Årskurs 2
Att färdas som gångtrafikant
Vad är trafik?
Hur ser cykeln ut idag?
Reflexlektion åk2, inskickat av lärare

Årskurs 3
Säker som cyklist, Bildspel, Manus till bildspel
Vad är trafikmiljö
Riskfyllda platser i närmiljön
Reflexlektion åk 3 och fritids, inskickat av lärare

Årskurs 4
Säker cykel
Hur kom du till skolan idag?
Äggfallet
Reflexlektion åk 4, inskickat av lärare

Årskurs 5-6
Skolväg och trafik Kombinera gärna med tävlingen #Min skolväg
Ökad säker cykling
Temadag trafik
Reflexlektion åk 6-9, inskickat av lärare

Årskurs 7
Vem bestämmer över gator och vägar?, Bildspel, Manus till bildspel
Kartlägg brister i din omgivning
Trafiksäkerhetspolicy
Reflexlektion åk 6-9, inskickat av lärare

Årskurs 8-9
Moped, A-traktor, EPA-traktor och alkohol, Bildspel, Manus till bildspel
Brev till ditt framtida jag
Reflexlektion åk 6-9, inskickat av lärare

Särskola
Reflexlektion särskola, inskickat av lärare