Kunskapsbank

Moped

Vad är skillnaden på mopedklass I och II?

Vad är skillnaden på moped klass I och II?

I Sverige delas mopeder in i två klasser: klass I och klass II.

Moped klass I
En klass I-moped kallas ofta för EU-moped och är konstruerad för att köras i högst 45 km/tim.

 • För att få köra moped klass I måste man ha körkort med lägst behörighet AM.
 • För att ta AM-körkort måste man vara minst 15 år, gå en särskild utbildning och bli godkänd på ett prov.
 • En moped klass I måste vara registrerad och ha en registreringsskylt bak.
 • Mopeden behöver normalt inte kontrollbesiktas, men om polisen upptäcker brister på mopeden kan den få körförbud eller också får man ett besiktningsföreläggande.
 • Mopeden måste vara trafikförsäkrad.

Moped klass II
Det finns två typer av moped klass II. Den EU-godkända mopeden är konstruerad för att köras i högst 25 km/tim och motorns effekt får vara högst 1 kilowatt. Den andra typen är konstruerad för att köras i högst 30 km/tim och är godkänd i Sverige enligt äldre bestämmelser. Sådana mopeder måste ha ett typintyg utfärdat före den 17 juni 2003.

 • För att få köra moped klass II ska man ha fyllt 15 år.
 • Man måste ha ett förarbevis för moped klass II.
 • Moped klass II ska inte registreras. De har alltså ingen registreringsskylt.
 • Mopeden måste vara trafikförsäkrad. Man måste ha med sig trafikförsäkringsbeviset när man kör.

Motoriserad cykel och snabbelcykel

Elcyklar kan räknas som moped klass I eller II, om de har en motoreffekt som överstiger 250 watt och ger krafttillförsel i hastigheter över 25 km/timme. (LÄNK https://ntf.se/konsumentupplysning/cyklar/elcyklar/)

Att reflektera kring:

 • Hur påverkar ett ökat moped-/mc-användande trafikmiljön/trafiksituationen?
 • Vilka elever tar mopedkörkort/förarbevis och vilka tar inte det? Hur påverkar det deras trafikkunskaper?

Om intresset för mopeder är stort bland eleverna är detta ett utmärkt ämne att ägna en SO-lektion till: Lektionsförslag

Är det många elever som kör moped är det kanske ett ämne att prata om på nästa föräldramöte. NTF har tagit fram en film om rollen som mopedförälder.

https://trafikeniskolan.ntf.se/foraldrar/foraldramoten/filmer-till-foraldramoten/

Moped

Var får man köra med moped?

Trafikförordningen är inte alltid helt tydlig när det gäller hur olika trafikanter ska ta sig fram på olika typer av vägar. Vad gäller till exempel för mopedister och motorcyklister? Var ska man vara? Var får man köra? Spelar det roll om jag kör moped klass I eller II?

Klass I

 • Kör i vägren, annars på körbanan
 • Förbjudet att köra på cykelbanor och i cykelfält
 • Förbjudet att köra på motorväg eller motortrafikled. 

Vissa kommuner ger även moped klass I tillstånd att köra i kollektivtrafikfält.

Alla vägmärken eller andra anvisningar som gäller motorcykel gäller också Klass I-mopeden. För närvarande finns det inga krav på varken fordonskatt eller kontrollbesiktning, däremot är det klart att klass I-mopeden måste vara trafikförsäkrad och registrerad. Den ska vara försedd med registreringsskylt av samma typ som motorcykel.

Klass II

 • Kör i första hand på cykelbanor och i cykelfält
 • Om det inte finns särskild cykelbana ska man köra på höger sida av vägen, i vägrenen om det finns en sådan.
 • Du får, om du är särskilt försiktig, köra på körbanan även om det finns en cykelbana. Detta under förutsättning att du fyllt 15 år och att hastighetsbegränsningen på körbana inte är högre än 50 kilometer i timmen. I övrigt får du använda körbanan endast om det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge.
 • Du får köra i kollektivtrafikkörfält.

Kommunen kan sätta upp tilläggsskyltar till t ex en cykelbana "gäller ej moped" och då får inte moped klass II köra på just den cykelbanan.

Förare av klass II-moped ska följa de vägmärken, vägmarkeringar och signaler som gäller för cykel. Man får till exempel parkera mopeden på samma sätt som en cykel (gäller tvåhjulig moped). Alla mopeder ska vara trafikförsäkrade och eftersom klass II-mopeder inte är registrerade måste man ha med sig sitt försäkringsbevis.

Lektionsförslag

Om intresset för mopeder är stort bland eleverna är det utmärkt att utgå från det i undervisningen. Använd till exempel lektionsförslaget Moped, a-traktor, EPA-traktor och alkohol. Lektionsförslaget är avsett för åk 8-9 och är kopplat till kursplanen i samhällskunskap. 

Är det många elever som kör moped är det ett bra ämne att ta upp på nästa föräldramöte. NTF har tagit fram en film om rollen som mopedförälder som lämpar sig bra för att inleda ett samtal med föräldrarna.