Skolans utemiljö

Kopplat till ämne/kursplan

SAMHÄLLSKUNSKAP, BIOLOGI, SVENSKA

Samhällsorienterande ämnen ”Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar”.

Biologi ”Enkla fältstudier och observationer i närmiljön”.

Svenska ”Muntlig presentation och muntlig berättelse om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationen”.

 

Beskrivning av lektion 

Gör en enkel undersökning angående skolans utemiljö. Ja och nej frågor:

  • Det är lugnt och inte mycket trafik
  • Det finns övergångsställen vid skolan
  • Bilarna får köra i 30 km/tim utanför skolan
  • Bilarna får köra i 40-50 km/tim utanför skolan
  • Skolbussen har en särskild hållplats så att du slipper gå av i vägrenen eller diket
  • Sopbilar och andra lastbilar brukar köra in på skolans område
  • Det är lite trafik kring skolan
  • Det är mycket trafik kring skolan
  • Det finns gott om plats att sparka fotboll eller om man vill rulla sig i gräset
  • Det finns cykelställ på skolgården så det räcker till alla

Nämn fem bra saker med skolgården och fem dåliga.

Tidsåtgång 40 minuter.

 

Ladda ner materialet här!

 

LEKTIONSFÖRSLAG SOM PDF