Skolans utemiljö

Avsedd för åk 1. Tidsåtgång 40 min

 

Kopplat till ämne/kursplan

 • Samhällsorienterande ämnen ”Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar”.
 • Biologi ”Enkla fältstudier och observationer i närmiljön”.
 • Svenska ”Muntlig presentation och muntlig berättelse om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationen”.

 

Beskrivning av lektion:

Gör en enkel undersökning angående skolans utemiljö. Ja och nej frågor:

 • Det är lugnt och inte mycket trafik
 • Det finns övergångsställen vid skolan
 • Bilarna får köra i 30 km/tim utanför skolan
 • Bilarna får köra i 40-50 km/tim utanför skolan
 • Skolbussen har en särskild hållplats så att du slipper gå av i vägrenen eller diket
 • Sopbilar och andra lastbilar brukar köra in på skolans område
 • Det är lite trafik kring skolan
 • Det är mycket trafik kring skolan
 • Det finns gott om plats att sparka fotboll eller om man vill rulla sig i gräset
 • Det finns cykelställ på skolgården så det räcker till alla

Nämn fem bra saker med skolgården och fem dåliga.

 

Lektionsförslag åk 1-3

Skriv ut lektionsförslag

Här kan du ladda ner lektionsförslaget som PDF:

Skolans utemiljö