Att färdas säkert som gångtrafikant

Avsedd för åk 2. Tidsåtgång: 1-2 lektioner.

Kopplat till ämne/kursplan:

  • Samhällsorienterande ämnen ”Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt”.

 

Beskrivning av lektion:

För att vara en säker gångtrafikant är det både viktigt att kunna vilka regler som gäller och att miljön är säker. Då är det bra om man inte behöver befinna sig där bilar finns och kör, att det finns trottoarer eller gångbanor där bara oskyddade trafikanter får vara. Här tittar vi på några vanliga vägmärken och vilka vägmärken eleverna ser i sin vardag. Lektionen avslutas med att de får hitta på ett eget vägmärke. 

 

Viktiga vägmärken

Gå igenom vägmärkena övergångsställe och gång- och cykelbana. Bilder på alla vägmärken finns att ladda ner på Transportstyrelsens hemsida.

  • Påbjuden gång- och cykelbana. Här ska man gå eller cykla, och ska hålla sig på sin del av banan. Om strecket saknas på skylten delar man platsen. Då ska den som cyklar hålla till höger och den som går till vänster.
  • Övergångsställe. När man går måste man se sig för innan man går över gatan. Den som cyklar har väjningsplikt mot gående som går på övergångsstället eller just ska gå över.

 

Påbjuden gång- och cykelbana.

Vilka skyltar finns utefter skolvägen? Låt eleverna fundera, rita av dem och ta reda på vad de betyder! Finns det skyltar som eleverna måste förstå, som de behöver kunna för att ta sig säkert till skolan?

Vilka skyltar borde finnas? Låt eleverna skapa en egen skylt som de tycker behövs. Låt gärna eleverna argumentera för och emot.

Övergångsställe.

Skriv ut lektionsförslag

Här kan du ladda ner lektionsförslaget som PDF:

Att färdas säkert som gångtrafikant