Vad är trafik?

Avsedd för åk 2. Tidsåtgång: 1-2 lektioner.

Kopplat till ämne/kursplan:

  • Samhällsorienterande ämnen ”Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt”.
  • Svenska ”Informationssökning i böcker och på webbplatser via sökmotorer på internet”. ”Ord och begrepp som används för att uttrycka kunskaper”.

 

Beskrivning av lektion:

Enligt svensk ordlista betyder ”Trafik” fart, kommunikation, aktivitet, rörelse, åkande, gående, förbindelse och verksamhet. Hur mycket ”trafikspråk” kan barnen? Känner de till ord som gångbana/trottoar, refug, körbana, väjningsplikt, stopplikt eller övergångsställe? Gör en ordlista som eleverna får skriva av. Dela upp orden mellan eleverna och låt dem leta i ordböcker eller via sökmotorer på internet för att hitta förklaringar. Varje elev använder ordlistans ord i en mening.

Diskussion med eleverna:

  • Vad betyder ordet ”trafik” för dem? 
  • Varför behöver vi trafik?

 

Arbete i grupp:

  • Dela upp eleverna i mindre grupper.
  • Låt eleverna göra en plus- och minuslista över varför trafiken måste finnas och om den kan ersättas med annat.
  • Finns det något negativt med trafik?
  • På vilket sätt kan trafiken vara skadlig för människan och miljön?

Skriv ut lektionsförslag

Här kan du ladda ner lektionsförslaget som PDF:

Vad är trafik?