Reflexlektion från lärare

 

Vintern 2014 bad vi om förslag på hur man kan arbeta med mörker och trafik i undervisningen. Här presenterar vi ett axplock från förslagen för elever i årskurs 4-5.

Nyanlända åk 3-9

En viktig del för att låta våra nyanlända elever möta det svenska samhället är trafiken och allt vad det innebär. Vi arbetar praktiskt med film, diskussioner kring säkerhet och vi är ute i Tyringe och tränar på att gå över gatan på ett säkert sätt. Cykling och reglerna för det arbetar vi också med på samma sätt. Reflexanvändning är en viktig del och för våra elever så är det långt ifrån självklart att de har möjlighet att själv skaffa en reflex.
(Tyringe skola, Hässleholm)

Åk 4

Vi kommer att gå igenom trafikmärken och leta/söka skyltar i trafiken, spela trafikspelet, titta på trafikfilmer och diskutera/problematisera innehållet.
(Bergsgårdsskolan, Göteborg)

Vi kommer att undersöka hur bra en reflex egentligen är genom att gå på reflexjakt i ett mörkt rum, där jag som lärare har placerat ut ett antal nya och gamla, bra och dåliga reflexer. Vi kommer också att se på filmer från "Gatsmart" för att lära oss mer om konsekvenser av att t ex inte ha bälte på sig i bussen. Dessutom kommer vi att diskutera olika sätt att resa smart på för att minska påverkan på miljön.
(Ekbackens skola, Lindesberg)

Vi arbetar kring säker skolväg. I SO och NO talar vi om trafiksäkerhet, skyltar, regler och även kring skala på kartor och eleverna ska få rita hur de rör sig i trafiken - bedöma risker och söka säkraste alternativet till och från skolan. Vi ska lära oss att bli mer medvetna kring trafiksäkerhet, speciellt viktigt nu när skolpoliserna är borttagna. I NO ska vi ta reda mer kring hur reflexer fungerar och om hur ljus studsar och vilka färger som syns i mörker.
(Ormkärrsskolan, Stockholm)

Vi pratar ofta på morgonen om reflexernas betydelse, och frågar eleverna vilka som har reflexer eller reflexväst. En av våra kollegor bor ute på landet och hon berättar om hur viktigt det är med lampor och reflexer när man cyklar där det inte finns cykelväg eller gatlampor. Vi andra kollegor bor i stan och pratar om hur dåligt vi ser de fotgängare och cyklister som inte har reflexer och lampor på cykeln.
(Mörmoskolan, Hammarö)

Åk 5

Vi kommer att göra en del experiment med hjälp av reflexer, bl a ta reda på om det gör någon skillnad var man fäster reflexen på sin jacka, om den kan röra på sig eller ej, hur långt man syns med en reflex och skillnaden på om man har reflex eller ej. Få eleverna medvetna om hur viktigt det är att man har en reflex och att det faktiskt kan handla om liv och död.
(Wennerbergsskolan, Lidköping)