Att tänka på innan cykeldagen

 

 

1. Information till eleverna angående dagen.

2. Har vi allt material som behövs? (materiallista se nedan)

3. Ta fram schema och total tidsåtgång (se förslag Schema cykeldag).

4. Hur säkerställer vi att alla ”vågar” prova det praktiska?

5. Finns det elever som inte kan cykla?

6. Var kan vi hålla till med teori och cykelbana?

7. Har alla elever en cykel och cykelhjälm?

8. Elever med funktionshinder, hur kan vi säkerställa deras deltagande?

9. Behövs information till föräldrarna? (se förslag Föräldrabrev)

 

 

Ladda ner materialet här!

 

LEKTIONSFÖRSLAG SOM PDF