Information till föräldrar

 

 

 

Det kan vara bra att informera föräldrarna innan cykeldagen. Utgå gärna ifrån förslaget Föräldrabrev

 

Föräldrabrev

Låt oss ha en cykeldag Åk 4-6

Hej!
Inom de närmaste veckorna planerar vi på skolan att genomföra en cykeldag med era barn. Syftet med dagen är att lyfta fram nyttan med att cykla istället för att åka bil till t ex skola, träning eller kompisar. Med dagen vill vi stärka barnens kunskaper när det gäller cykelsäkerhet och vad som krävs när man cyklar i trafiken.

Eleverna kommer att få testa sina färdigheter med cykeln i en teknikbana. Där får de testa på att hålla sin balans, start och stopp, uppsikt bakåt mm. För detta så behöver de en cykel och cykelhjälm. Har ni inte någon cykel och/eller hjälm som barnet kan ta med sig, hör av er till skolan så försöker vi lösa det.

Vid två av stationerna kommer de att få besikta sin cykel och cykelhjälm.
Vi kommer att undersöka om cykelhjälmen sitter rätt på barnets huvud och
hjälpa dem att justera den om det behövs. Vid cykelbesiktningen kommer de se om cykeln är utrustad med det som krävs för att ha en säker cykel, både enligt lag och rekommendationer. Barnen kommer att följa ett
besiktningsprotokoll som de kommer att ta med sig hem till er. Gå igenom
protokollet och hjälp dem att åtgärda det som kanske saknas.

Har ni funderingar om dagen så fråga mig gärna.


Med vänliga hälsningar
NN

Ladda ner materialet här!

 

LEKTIONSFÖRSLAG SOM PDF

 

FÖRÄLDRABREV