Äggfallet

Kopplat till ämne/kursplan

FYSIK, TEKNIK

  • Fysik "Krafter och rörelser som kan observeras och mätas i vardagssituationer."
  • Teknik ”Föremål som innehåller rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade
    med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter."

 

Beskrivning av lektion 

Tanken med denna lektion är att få eleverna att reflektera kring cykelhjälmen och hur den fungerar. Prata gärna om trafiksäkerhet i god tid innan äggfallet med fokus på cykel och användandet av cykelhjälm. Idén har vi fått från Experimentskafferiet.

  • Be barnen att i förväg dela in sig i grupper med cirka fyra barn i varje grupp.
  • Be barnen att samla material i förväg och skicka ut information till föräldrarna.

Material:

  • En hög blandat material (till exempel sugrör, pappersmuggar, plastpåsar, tejp, modellera, vanligt papper, tidningspapper, glasspinnar, tandpetare, ballonger, gem, aluminiumfolie). 
  • Ett rått ägg

Av materialet ska eleverna bygga en skyddsanordning till sitt ägg – det behöver alltså inte vara en hjälm men det ska skydda ägget så att det inte går sönder. Ägget, i sin skyddsanordning, ska sedan släppas från en hög höjd (kanske skolans tak?). Om ägget klarar fallet utan att spricka har eleverna klarat utmaningen. Ägget måste gå att sätta in och ta ur elevernas anordning.

Experimentera mera (kom ihåg att först ha en hypotes):

Från hur högt kan du släppa anordningen innan ägget spricker?

Hur liten fungerande anordning kan du bygga som minst?

Hur ska du bygga om du vill ha två ägg i din anordning?

Vilket material är bäst att använda i en deformeringszon?

Förklaring:

När ett ägg kolliderar med marken deformeras det, förmodligen till den grad att det spricker. Genom att bygga deformationszoner runt ägget, som deformeras istället, kan detta förhindras. 

Tidsåtgång 1-2 lektioner.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ladda ner materialet här!

 

LEKTIONSFÖRSLAG SOM PDF