Hur kom du till skolan idag?

Kopplat till ämne/kursplan

MATEMATIK, BIOLOGI, GEOGRAFI

 • Matematik "Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram."
 • Biologi ”Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av
  levnadsförhållanden, kost, sömn, hygien, motion och beroendeframkallande medel."
 • Geografi ”Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.

 

Beskrivning av lektion 

Lektionen förutsätter att eleverna redan har kunskap om vad ett stapeldiagram är. Dela in eleverna i mindre grupper. Varje grupp tilldelas en klass (förankra detta hos dina kollegor först, så att dina elever inte stör!) att intervjua. Låt gruppen, eller en representant för gruppen, gå in till ”sin” klass och fråga eleverna hur de kom till skolan idag. Med handuppräckning svarar eleverna och dina elever noterar hur många som gått, cyklat, åkt kollektivtrafik (buss/pendeltåg/tunnelbana/spårvagn), blivit skjutsad, annat sätt. Tillbaka i klassrummet gör gruppen en tabell med resultaten och utifrån tabellen ett stapeldiagram. Varje grupp redovisar sina resultat och sitt stapeldiagram för klassen. Gör gärna stapeldiagrammen på ett stort papper så att man kan sätta upp och titta på alla diagram samtidigt när redovisningarna är klara, det underlättar den gemensamma diskussionen.

Tidsåtgång 2x40 minuter.

 

Resonera tillsammans

Tillsammans resonerar ni kring resultaten:

 • Ser resultaten olika ut bland klasserna? Olika bland eleverna på grund av deras ålder?
 • Är det många som blir skjutsade och varför?
 • Är det många som går/cyklar? Hur tror ni det är för grannskolans elever?
 • Vad skulle krävas för att fler skulle kunna cykla?
 • Vad skulle eleverna vinna på om de oftare kunde gå/cykla?
 • Vad skulle samhället vinna på att fler skulle gå/cykla?

Ladda ner materialet här!

 

LEKTIONSFÖRSLAG SOM PDF