Kartlägg brister i din omgivning

Kopplat till ämne/kursplan:

SAMHÄLLSKUNSKAP

”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle”

 

Beskrivning av lektion 

Syftet är att engagera elever och få dem att arbeta med att kartlägga brister i trafikmiljön eller annat som påverkar deras säkerhet och fundera över hur de skulle kunna bidra till förändringar. Elever i grupp går igenom olika förslag på vad man vill kartlägga, till exempel:

  • Vägen till idrottshallen, badhuset eller annan för eleverna viktig plats.
  • Av- och påstigning vid skolan (särskilt intressant om många kommer med buss).
  • Hur fungerar transporterna till skolan av till exempel skolmat eller sophämtning? (Välj ett av förslagen ni kommer på).

 

Tidsåtgång ca 80min + lite förberedelser

Arbetet

Börja med att låta eleverna gå in på den egna kommunens hemsida och sök reda på vem som bestämmer (politisk nämnd) över gator och vägar, upphandling av skolskjuts mm och vem som utför arbetet i kommunen (tjänstemannaorganisationen).

Eleverna kartlägger brister och/eller det man vill förändra utifrån sina egna behov. Hur påverkar dagens beslut säkerheten, möjligheten att ta sig fram på egen hand mm? Hur skulle besluten kunna ändras för att göra det säkrare och mer tillgängligt för eleverna? Kartläggningen kan göras teoretiskt genom att titta på kartor eller praktiskt med hjälp av videofilmning, fotografering och annan dokumentation. Hur tycker andra elever i skolan att det fungerar? Intervjua andra elever eller gör en enkel enkät. Eleverna presenterar sin kartläggning för resten av klassen.

Vad kan vi tillsammans göra av det vi kommit fram till? Hur kan vi påverka beslutsfattarna? Kan våra resultat bli en insändare i tidningen, ett brev till beslutsfattare eller liknande?

Ladda ner materialet här!

 

LEKTIONSFÖRSLAG SOM PDF