Brev till ditt framtida jag

Avsedd för åk. 8-9. Tidsåtgång: cirka 2-3 lektioner.

Kopplat till ämne/kursplan:

  • Svenska ”Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier”.

 

Beskrivning av lektion:

Som uppföljning till lektionen Moped, A-traktor, EPA-traktor och alkohol får eleverna tillfälle att fördjupa sitt eget resonemang och åsikter och argumentera för detta i skrift. Varje elev ska därför skriv ett brev till sitt framtida jag där eleven argumenterar och resonerar kring; Varför du aldrig kommer göra något av följande:

  • Köra trimmat
  • Köra bil påverkad av alkohol eller droger
  • Åka med en förare som är påverkad av alkohol eller droger

Dela därefter in eleverna i smågrupper där de får diskutera och jämföra sina argument. Smågrupperna får sedan skriva ner de argument som de tycker är bäst. Sedan får varje grupp redovisa sina argument för resten av klassen.

Skriv ut lektionsförslag

Här kan du ladda ner lektionsförslaget som PDF:

Brev till ditt framtida jag