Brev till ditt framtida jag

 

Kopplat till ämne/kursplan:

SVENSKA

”Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier”.

 

Beskrivning av lektion

Som uppföljning till lektionen "Att köra moped, mopedbil och A-traktor lagligt och säkert", får eleverna tillfälle att fördjupa sitt eget resonemang och åsikter och argumentera för detta i skrift.

 

 

Tidsåtgång ca 2-3 lektioner

Varje elev ska därför skriv ett brev till sitt framtida jag där eleven argumenterar och resonerar kring; Varför du aldrig kommer göra något av följande:

  • Köra trimmat
  • Köra bil påverkad av alkohol eller droger
  • Åka med en förare som är påverkad av alkohol eller droger

Dela därefter in eleverna i smågrupper där de får diskutera och jämföra sina argument. Smågrupperna får sedan skriva ner de argument som de tycker är bäst. Sedan får varje grupp redovisa sina argument för resten av klassen.

Ladda ner materialet här!

 

LEKTIONSFÖRSLAG SOM PDF