Cykeln idag och för hundra år sedan

Kopplat till ämne/kursplan

TEKNIK, HISTORIA, BILD

  • Teknik "Några föremål och något tekniskt system i elevernas vardag, hur de är anpassade efter människans behov samt hur de har förändrats över tid."
  • Historia ”Hemortens historia och vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om livet där under olika tider."
  • Bild ”Bildframställning – Teckning, målning, modellering och konstruktion.”

 

Beskrivning av lektion 

I Sverige har vi använt cykeln som fordon under mer än hundra år. Från början var det bara män som cyklade och idag cyklar allt fler, både med egna ben och med stöd av elektriska motorer. Hur ser utvecklingen av cykeln ut? Dela upp eleverna i mindre grupper om 3-4 elever per grupp. Låt eleverna söka bilder på nätet för att ta reda på hur cykeln kunde se ut för över hundra år sedan (till exempel höghjulingen) och hur den ser ut idag. Jämför! Eleverna listar alla olikheter de kan hitta. Vad har blivit bättre? På vilket sätt? Har något blivit sämre? Vem cyklade då och vem cyklar idag? Diskutera! Utifrån gruppernas diskussion får eleverna tillsammans, eller var för sig, avbilda en gammal cykel, en modern cykel och hur de skulle vilja att en framtida cykel skulle kunna se ut.

Tidsåtgång 2-3 lektioner.

Ladda ner materialet här!

 

LEKTIONSFÖRSLAG SOM PDF