Färdas säkert som gångtrafikant

Kopplat till ämne/kursplan

SAMHÄLLSKUNSKAP

  • Samhällsorienterande ämnen ”Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt”.

 

Beskrivning av lektion 

För att vara en säker gångtrafikant är det både viktigt att kunna vilka regler som gäller och att miljön är säker. Då är det bra om man inte behöver befinna sig där bilar finns och kör, att det finns trottoarer eller gångbanor där bara oskyddade trafikanter får vara. Här tittar vi på några vanliga vägmärken och vilka vägmärken eleverna ser i sin vardag. Lektionen avslutas med att de får hitta på ett eget vägmärke.

 

Tidsåtgång 1-2 lektioner.

Viktiga vägmärken

Gå igenom vägmärkena övergångsställe och gång- och cykelbana. Bilder på alla vägmärken finns att ladda ner på Transportstyrelsens hemsida.

  • Påbjuden gång- och cykelbana. Här ska man gå eller cykla, och ska hålla sig på sin del av banan. Om strecket saknas på skylten delar man platsen. Då ska den som cyklar hålla till höger och den som går till vänster.
  • Övergångsställe. När man går måste man se sig för innan man går över gatan. Den som cyklar har väjningsplikt mot gående som går på övergångsstället eller just ska gå över.

Vilka skyltar finns utefter skolvägen? Låt eleverna fundera, rita av dem och ta reda på vad de betyder! Finns det skyltar som eleverna måste förstå, som de behöver kunna för att ta sig säkert till skolan?

Vilka skyltar borde finnas? Låt eleverna skapa en egen skylt som de tycker behövs. Låt gärna eleverna argumentera för och emot.

Påbjuden gång- och cykelbana

 

Övergångställe

Trafikquiz

Gå säkert i trafiken

Ett roligt sätt att runda av eller följa upp lektionen kan vara att göra ett quiz. Vi har tagit fram ett som består av sex frågor. Många av dem tas upp i detta lektionsförslag, men titta igenom frågorna innan lektionen, så att du kan förbereda eleverna. Gör quizen i helklass eller låt eleverna svara individuellt. 

Quiz: Gå säkert i trafiken

Ladda ner materialet här!

 

LEKTIONSFÖRSLAG SOM PDF

 

QUIZ