Vad är trafik?

Kopplat till ämne/kursplan

SAMHÄLLSKUNSKAP, SVENSKA

  • Samhällsorienterande ämnen ”Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt”.
  • Svenska "Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt i söktjänster på internet". "Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter”.

 

Beskrivning av lektion 

Enligt svensk ordlista betyder ”Trafik” fart, kommunikation, aktivitet, rörelse, åkande, gående, förbindelse och verksamhet. Hur mycket ”trafikspråk” kan barnen? Känner de till ord som gångbana/trottoar, refug, körbana, väjningsplikt, stopplikt eller övergångsställe? Gör en ordlista som eleverna får skriva av. Dela upp orden mellan eleverna och låt dem leta i ordböcker eller via sökmotorer på internet för att hitta förklaringar. Varje elev använder ordlistans ord i en mening.

Tidsåtgång 1-2 lektioner.

Diskussion med eleverna

  • Vad betyder ordet ”trafik” för dem? 
  • Varför behöver vi trafik?

Arbete i grupp

  • Dela upp eleverna i mindre grupper.
  • Låt eleverna göra en plus- och minuslista över varför trafiken måste finnas och om den kan ersättas med annat.
  • Finns det något negativt med trafik?
  • På vilket sätt kan trafiken vara skadlig för människan och miljön?

Ladda ner materialet här!

 

LEKTIONSFÖRSLAG SOM PDF