Gå säkert även på vintern

Kopplat till ämne/kursplan

SAMHÄLLSKUNSKAP, SVENSKA

 

 • Samhällsorienterande ämnen ”Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt”
  "Mentala kartor, till exempel över närområdet, skolvägar eller andra platser som är betydelsefulla för eleven"
 • Svenska "Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt personbeskrivningar."
  "Sakprosatexter för barn. Beskrivande, förklarande och instruerande texter ochhur deras innehåll kan organiseras."

 

Beskrivning av lektion 

Att lära sig om hur trafiken fungerar som gående är en bra början för att förstå hur olika trafikantroller samspelar med varandra. Förutsättningarna när man vistas i trafiken varierar utifrån trafikmiljö, årstid, väderlek, egen ålder och mognad.

Diskutera med eleverna

 • Vilka sinnen använder man för att ha koll på vad som händer i trafiken? Vilka olika ljud finns i trafiken? Hur kan man få hjälp av ljud när man är ute i trafiken?
 • Hur skulle det vara att ta sig fram i trafiken om man inte såg någonting? Om man inte hörde? Eller om man var rullstolsburen?
 • Finns det situationer när man inte syns så bra i
  trafiken?
 • Är det skillnad på hur barn och vuxna syns i trafiken?
 • Kan det vara skillnad på hur man syns, ser och hör i trafiken beroende på om det är vinter eller sommar?
 • När det är vinter är det mörkt längre tid på dygnet och det kan dessutom vara snö och is på vägarna. Vad ska man tänka på om det är mörkt, halt och om det blir snövallar där plogbilar plogat bort snön?

 

 

Tidsåtgång 1-2 lektioner.

 

Film

Gå säkert i mörker och halka

I filmen Gå säkert i mörker och halka ger Minna från Piteå sina tre bästa tips på vad man ska tänka på i trafiken när det är mörkt och halt. Filmen passar bra för att inleda arbetsområdet om trafik. 

Gå säkert i mörker och halka

Brev till en kompis

Lee bor i Singapore och ska hälsa på i Sverige för
första gången. I Singapore har de varken snö, halka
eller mörka eftermiddagar på vintern.

1. Titta på filmen Gå säkert i mörker och halka.

2. Skriv ett brev till Lee och berätta om vad
som är viktigt att tänka på i trafiken när det
är mörkt och halt. Vilka är dina tre bästa tips
till Lee?

Olika förutsättningar

Utgå från elevernas egen skolväg och reflektera
tillsammans över vilka risker som finns i trafiken, för
eleverna själva och för andra trafikanter.

1. Rita din skolväg på en karta.

2. Beskriv olika trafiksituationer som finns längs
vägen, till exempel en korsning.

Var finns riskerna?

Kan riskerna variera beroende på vilken årstid det är? Eller vilket väder det är?

På dagen när det är ljust jämfört med på kvällen och natten när det är mörkt?

3. Fundera över hur riskerna ser ut för olika grupper av människor som går samma väg. Är det olika risker för barn jämfört med vuxna, äldre, personer med någon funktionsnedsättning, om man går med barnvagn eller med hund?

Plats på vägen

För att alla ska komma fram dit de ska och för att inga olyckor ska hända har vi trafikregler som alla måste följa och vi måste också visa hänsyn till varandra i trafiken. Beroende på om man går, cyklar eller kör bil gäller olika regler för på vilken sida av vägen man ska vara.

1. Titta på bild 1, som visar en landsväg med
vägren på båda sidorna.

2. På vilken sida av vägen får man köra bil?
Cykla? Gå? Springa? Åka sparkcykel?

3. Titta på bild 2. Varför ska man gå på vänster
sida men cykla på höger sida?

Synas i mörker

Material: måttband, ficklampa, mörk jacka, ljus
jacka, reflexer.

1. Mät upp en lång raksträcka (minst 150meter)
och be en kompis eller familjemedlem om hjälp.
Det ska vara mörkt och det ska helst inte finnas
någon gatubelysning.

2. Ställ dig själv i ena änden av raksträckan.

3. Be din medhjälpare att ställa sig i andra änden
av raksträckan med en mörk jacka och gå mot
dig. Du står still och lyser med ficklampan.
Skriv in i tabellen på hur många meters avstånd
du får syn på personen. Upprepa sedan med en
ljus jacka och därefter med reflexer och anteckna
avstånden i tabellen.